p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 25 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery A successful case of surgical intervention for traumatic globe luxation in a child: From light perception to full visual acuity [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 202-204 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.50240

A successful case of surgical intervention for traumatic globe luxation in a child: From light perception to full visual acuity

Alireza Zandi, Mohsen Pourazizi, Pouriya Radmanesh, Mohammad-hasan Alemzadeh-ansari
Isfahan Eye Research Center, Department of Ophthalmology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

Traumatic globe luxation is a rare condition in pediatric emergency medicine and can cause vision loss in some cases. Therefore, it is considered a critical condition in emergency rooms, and all physicians, particularly those working in emergency units, should be familiar with this condition and its management to be able to prevent organ-threatening complications, such as vision loss. This study reports the case of an 8-year-old girl with traumatic globe luxation due to falling from her bicycle. Her visual acuity (VA) decreased light perception. The condition was promptly managed with urgent lateral canthotomy and inferior cantholysis. At the one-month post-trauma follow-up, VA was 20/20 on the Snellen chart; no limitations in eye movement in any position of gaze were noted.

Keywords: Canthotomy, globe luxation; pediatric; trauma.

Bir çocukta travmatik göz küresi luksasyonu için başarılı bir cerrahi girişim olgusu: Işığın algılamasından tam bir görme keskinliğine

Alireza Zandi, Mohsen Pourazizi, Pouriya Radmanesh, Mohammad-hasan Alemzadeh-ansari
İsfahan Göz Araştırma Merkezi, İsfahan Tıp Bilimleri Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İsfahan-İran

Travmatik göz küresi luksasyonu pediyatrik acil tıpta seyrek görülen bir durumdur. Bazı olgularda travmatik göz küresi luksasyonu görme kaybına neden olabilmektedir. Bu nedenle acil servislerde kritik bir durum olduğu düşünülür. O halde özellikle acil birimlerde çalışan doktorların tümü görme kaybı gibi organı tehdit eden komplikasyonları önlemek için bu durumu ve tedavisini bilmelidir. Bu yazıda, bisikletten düştükten sonra travmaya bağlı göz küresi luksasyonu oluşan ve travmadan sonra görme keskinliği (GK) yalnızca ışığın algılanmasına kadar düşen sekiz yaşındaki bir kız çocuğu sunuldu. Bu durum acil lateral kantotomi ve inferiyor kantolizle acilen tedavi edildi. Travma sonrası birinci ayda GK Snellen ölçeğinde 20/20 olup her yöne bakışta göz hareketleri kısıtlanmamıştı.

Anahtar Kelimeler: Göz küresi luksasyonu, kantotomi, pediyatrik; travma.

Alireza Zandi, Mohsen Pourazizi, Pouriya Radmanesh, Mohammad-hasan Alemzadeh-ansari. A successful case of surgical intervention for traumatic globe luxation in a child: From light perception to full visual acuity. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 202-204

Corresponding Author: Mohammad-hasan Alemzadeh-ansari, Iran
Manuscript Language: English