p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 20 Issue : 5 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Multidetector Angio-CT and the Use of D-Dimer for the Diagnosis of Acute Mesenteric Ischemia in Geriatric Patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(5): 376-381

Multidetector Angio-CT and the Use of D-Dimer for the Diagnosis of Acute Mesenteric Ischemia in Geriatric Patients

Burak Gün1, Sadiye Yolcu2, Vermi Değerli1, Gökhan Elçin1, Önnder Tomruk3, Bülent Erdur4, İsmet Parlak1
1Bozyaka Research And Education Hospital Emergency Medicine Dep. İzmir
2Bozok University School Of Medicine Emergency Medicine Department
3Süleyman Demirel University School Of Medicine Emergency Medicine Department Isparta
4Pamukkale University School Of Medicine Emergency Medicine Department Denizli

Background: There is no specific laboratory method for the diagnosis of acute mesenteric ischemia (AMI). In this study, we aimed to determine the efficacy of the D-dimer test in selected cases prior to multi-detector angio-CT, which is expensive and has side effects.
Methods: Patients with abdominal pain over the age of 65 years were included to our study. The D-dimer test was applied to 230 (34%) of 676 abdominal pain patients who were admitted to our emergency service. The D-dimer levels of the patients diagnosed with AMI by angio-CT were compared.
Results: In AMI patients sensitivity of the D-dimer test was 84,6% and the specificity was 47,9%. Elevated D-dimer levels and AF were observed in 90,9% of the patients who were diagnosed with AMI by CT.
Conclusions: D-dimer levels were elevated in the AMI patients. Patients suspected of having AMI patients with unclear clinical results, D-dimer levels above 1000 ng/ml and AF should undergo further evaluation.

Keywords: acute mesenteric ischemia, D-dimer, multi-detector angio-CT

Geriatrik Hastalarda Akut Mezenterik İskemi Tanısında Multidedektör Anjiyo BT ve D-Dimer Kullanımı

Burak Gün1, Sadiye Yolcu2, Vermi Değerli1, Gökhan Elçin1, Önnder Tomruk3, Bülent Erdur4, İsmet Parlak1
1Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Izmir
2Bozok Üniversitesi Tıp Fak. Acil Tıp Ad Yozgat
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fak. Acil Tıp Ad Isparta
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fak. Acil Tıp Ad Denizli

Amaç: Akut mezenter iskemi (AMİ) tanısında spesifik bir laboratuar yöntemi yoktur. Çalışmamızda AMİ şüphesinde yüksek maliyet ve yan etkilere sahip bir tanı yöntemi olan multi dedektör anjio BT öncesi D-dimer düzeyi bakılarak seçilmiş vakalarda bu tetkikin kullanımının uygunluğunu araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 65 aş üzeri karın ağrılı hastalar dahil edildi. Acil servisimize başvuran toplam 676 hastanın 230’una (%34) D-dimer testi yapıldı. Anjiyo BT ile AMI tanısı konulan hastaların D-dimer düzeyleri değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmamızda AMİ tanısı olan hastalarda D-dimer %84,6 sensitif %47.9 spesifik bulunmuştur. BT ile AMİ tanısı konan hastaların %90,9’unda D-dimer yüksekliği ile AF birlikteliğini saptadık.
Sonuç: AMİ’den iskemiden şüphelenilen kliniği net olmayan hastalarda D-dimer değeri 1000 ng/ml ve üzerinde AF’si olan hastalarda ise mezenter iskemiden şüphelenilmesi ve ileri tetkiğe gidilmesi faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akut mezenter iskemi, D-dimer, multi dedektör anjio BT

Burak Gün, Sadiye Yolcu, Vermi Değerli, Gökhan Elçin, Önnder Tomruk, Bülent Erdur, İsmet Parlak. Multidetector Angio-CT and the Use of D-Dimer for the Diagnosis of Acute Mesenteric Ischemia in Geriatric Patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(5): 376-381

Corresponding Author: Sadiye Yolcu, Türkiye
Manuscript Language: English