p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
SPLENİK TRAVMALI HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 91-94

SPLENİK TRAVMALI HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER

Nuh Z Cantürk1, Cihan Yıldırır1, Harun Analay1, Mustafa Dülger1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD., Sivas

Dalak yaralanmalarında genellikle künt travmalar neden olurken yüksek mortalite oranı bildirilmiştir. Bu çalışmada biz dalak yaralanması saptanan 122 hastamıza yaklaşım ve sonuçları gözden geçirdik. Yaralanmaların nedenleri çoğunlukla trafik kazaları idi. Yirmi iki hastada yaralanma basit dalak yaralanması olarak sınıflandırıldı idi. %8.5'lik mortalite oranı ile splenorafi uygulanarak tedavi edildi. Bu grupta mortaliteden özelikle birlikte bulunan diğer yaralanmalar sorumlu idi. Geri kalan hastalar Grade 3,4 ve 5 olarak sınıflandırıldı. Toplam 19 hasta eks oldu, mortalite oranı %15.7 idi. Yaralanma ciddiyet skoru splenorafi yapılan grupta 14 idi. Bu skor yaşayan ve ölen gruplardaki değerden daha iyi idi. Bu dalak yaralanmalarında beş önemli prognoz belirleyici faktör belirledik. Bu faktörler yaş, hematokrit, birlikte bulunan ekstraabdominal yaralanmalar, şok indeksi ve yaralanma ciddiyet skoru idi. Bunlar kolayca belirlenebilir ve hastaya sağlıklı yaklaşıma olanak verir.


THE PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH SPLENIC INJURY

Nuh Z Cantürk1, Cihan Yıldırır1, Harun Analay1, Mustafa Dülger1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD., Sivas

The splenic injuries are usually caused by blunt trauma, and high mortality rate is generally reported. In this study we reviewed the management and outcome of 122 patients with splenic injury. The reason of splenic injury were traffic accidents at all blunt trauma cases. Twenty-two patients were classified as simple splenic injury and managed by splenoraphy with a mortality rate of 8.5percent. In this group, associated injuries were found to be the most important factor, upon the mortality. The rest of the patients were classified as Grade 3,4 and 5 injuries. Nine-teen of the patients died and the mortality rate was 15.7 percent. Injury severity score was 14 in the group which splenoraphy was performed, but this score was better than that of survivor and non-survivor groups. We determined five important prognostic criteria in these blunt splenic injuries. These factors were age, heamatocrit, associated extraabdominal injuries, shock index and injury severity score. These factors can be easily determined and patient and his/her injury easily and rapidly managed.


Nuh Z Cantürk, Cihan Yıldırır, Harun Analay, Mustafa Dülger. THE PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH SPLENIC INJURY. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 91-94