p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
ALT EKSTREMİTENİN İSKELET VE YUMUŞAK DOKU LEZYONLARI İLE KOMPLİKE VASKÜLER YARALANMALARDA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 180-184

ALT EKSTREMİTENİN İSKELET VE YUMUŞAK DOKU LEZYONLARI İLE KOMPLİKE VASKÜLER YARALANMALARDA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME

M Şah Topçuoğlu1, Bülent Kısacıkoğlu1, Kemal Salih1, Alaaddin Pekediz1, Hafize Yalınız1, Hüseyin Bayram1, Acar Tokcan1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Ad

Bu çalışmada, 1990-1995 yılları arasında yumuşak doku ve iskelet lezyonu ile birlikte damar yaralanması nedeni ile vasküler ve ortopedik rekonstrüktif girişim uygulanan 42 alt ekstremite travma olgusu Johansen ve Ark.kriterlerine göre retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmanın amacı; Johansen ve Ark. 'nın kriterlerine göre yapılan bu değerlendirme ile amputasyon oranı arasında bir ilişki olup olmadığını saptamaktır. Yaralanma 32 vakada künt travma 10 vakada penetre travma sonucu oluşmuştur. 42 vakanın 34'ünde (%80.95) bir veya birden fazla iskelet lezyonu tespit edilmiş olup 8 vakada (%19.04) parçalı ve/veya açık kırık tespit edilmiştir. İskemi süresi 2-12 saat ortalama 4.5 saattir. Travma Değerlendirme Kriterleri'ne göre ortalama puan 5.98 1.58 bulunmuştur. Uygulanan vasküler, ortopedik ve plastik cerrahi girişimleri sonucu 30 (%71.42) ekstremite kurtulmuş ve 12 vakada (%28.57) amputasyon gerekmiştir. Amputasyon uygulanan vakalarda puan 7-10 (ortalama 9.44 1.18) iken kurtulan ekstremitelerde 3-10 (ortalama 5.10 0.57) idi. Aradaki fark anlamlı bulunmuştur (P<0.001). Ayrıca ekstremitenin geleceği açısından iskemi süresi, kemik-yumuşak doku lezyonunun derecesi ve sok mevcudiyeti anlamlı bulunmuş, yaşın ise sonuca önemli bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ALT EKSTREMİTE, VASKÜLER YARALANMA, İSKELET VE YUMUŞAK DOKU HASARI

PREOPERATIVE EVALUATION OF LOWER EXTREMITY SKELETAL AND SOFT TISSUE LESIONS AND COMPLICATED VASCULAR INJURIES

M Şah Topçuoğlu1, Bülent Kısacıkoğlu1, Kemal Salih1, Alaaddin Pekediz1, Hafize Yalınız1, Hüseyin Bayram1, Acar Tokcan1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Ad

In this study 42 lover extremity vascular traumas combined with skeletal/soft-tissue damage have been analysed retrospectively, whether some factors are effective on the prognosis of the extremity. A "rating score" (Managed Extremity Severity Score) based on objective clinical criteria such as; severity of skeletal/ soft-tissue damage, limb ischemia, shock and age are used for discriminating salvageable and doomed limbs. Retrospective analysis in 42 patients demonstrated a significant difference between "rating scale" values for 12 limbs requiring amputation (mean 9.44 1.18) (>7) and ultimately salvaged (>7) (mean 5.10 0.57) (p<0.001).

Keywords: LOWER EXTREMITY, VASCULAR INJURY, SKELETAL AND SOFT TISSUE LESIONS

M Şah Topçuoğlu, Bülent Kısacıkoğlu, Kemal Salih, Alaaddin Pekediz, Hafize Yalınız, Hüseyin Bayram, Acar Tokcan. PREOPERATIVE EVALUATION OF LOWER EXTREMITY SKELETAL AND SOFT TISSUE LESIONS AND COMPLICATED VASCULAR INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 180-184