p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 2 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 2 (2)
Cilt: 2  Sayı: 2 - Eylül 1996
1.
TRAVMA VE İNFEKSİYON
Serdar Uzel, Arif Atahan Çağatay, Halit Özsüt
Sayfalar 118 - 123
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
KETOROLAK TROMETAMİN'İN POSTOPERATİF ADEZYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF KETOROLAC TROMETHAMINE ON POSTOPERATIVE ADHESION FORMATION
Ali Çalıkuşu, Kayhan Özkan, Zafer Malazgirt, Necati Özen
Sayfalar 124 - 128

3.
KARIN TRAVMALI HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SERUM ALT VE AST DEĞİŞİKLİKLERİNDEN FAYDALANILMASI
BENEFITING FROM THE ALT AND AST VARIANCES IN THE EVALUATION OF PATIENTS WITH ABDOMINAL TRAUMA
Mustafa Turan, M Şehsuvar Gökgöz, Cihan Yıldırır, Bahattin Dalkılıç, Turgut Ceran
Sayfalar 129 - 132

4.
BÜYÜK KAZALARA BAĞLI KİTLESEL HASTA BAŞVURULARINDA ACİL SERVİS ORGANİZASYONU
EMERGENCY CENTER ORGANIZATION FOR MASSIF PATIENT ADMISSION DUE TO MASS GATHERING CATOS TROPHIES
Hakan Acar, Selahattin Vural, Mehmet Yıldırım, Zeki Çavuşoğlu, Yaman Öztürk, Ergin Olcay
Sayfalar 133 - 135

5.
KÜNT KARIN TRAVMALI HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER
THE PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH BLUNT ABDOMINAL TRAUMA
Nuh Zafer Cantürk, Nihat Zafer Utkan, Cihan Yıldırır, Fevzi İçli, Mustafa Dülger
Sayfalar 136 - 140

6.
YANIKLARDA MANTAR ENFEKSİYONLARI
FUNGAL INFECTION IN BURNS
M İlhan Yıldırgan, Mahmut Başoğlu, Cemal Gündoğdu, Ahmet A Balık, Nesrin Nalbantoğlu, Durkaya Ören
Sayfalar 141 - 144

7.
ÇOCUK TRAVMALARI VE KOMPLİKASYONLARINA EĞİTİM VE SAĞLIK POLİTİKASININ ETKİSİ
PEDIATRIC TRAUMA AND ITS COMPLICATIONS; THE IMPACT OF EDUCATION AND HEALTH POLICY
Turan Kanmaz, İ Haluk Gökçora, Metin Kutay, Hüseyin Dindar, Meral Barlas, Selçuk Yücesan
Sayfalar 145 - 150

8.
KÜNT KARIN TRAVMALARININ 10 YILLIK RETROSPEKTİF ANALİZİ
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF BLUNT ABDOMINAL TRAUMAS FROM 1985 THROUGH 1995
Müfide Nuran Akçay, M İlhan Yıldırgan, Fehmi Çelebi, M Yavuz Çapan, Saadettin Çelik, Murat Polat, Durkaya Ören
Sayfalar 151 - 155

9.
DELİCİ GÖZ YARALANMALARI SONUCU FİTİZİS GELİŞİMİ: RİSK FAKTÖRLERİ
PHTHISIS IN PENETRATING EYE TRAUMA: RISK FACTORS
İrfan Perente, Cahit Özgün, Sunguralp Turgut, Tunç Ovalı, Ercan Öngör
Sayfalar 156 - 157

10.
ÇÖKME KIRIKLARI (162 OLGUNUN RETROSPEKTİF OLARAK ÇOCUK VE ERİŞKİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ)
DEPRESSED SKULL FRACTURES (A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 162 CASES ACCORDING TO PAEDIATRIC AND ADULT GROUPS)
Ali İhsan Ökten, Rüçhan Ergün, Gökhan Akdemir, Çetin Evliyaoğlu, İsmail Sertel, Ali Rıza Gezici, Yamaç Taşkın
Sayfalar 158 - 163

11.
PANKREAS YARALANMALARI
PANCREATIC INJURIES
Erdoğan M Sözüer, Mustafa Akpınar, Nusret Akyürek, Kadri Güven
Sayfalar 164 - 168

12.
KARIN İÇİ ORGANLARININ ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI
PENETRATING GUNSHOT WOUNDS OF THE ABDOMEN
M İlhan Yıldırgan, M Nuran Akçay, M Yavuz Çapan, Fehmi Çelebi, Saadettin Çelik, S Selçuk Atamanalp, Durkaya Ören
Sayfalar 169 - 172

13.
RETROPERİTONEAL HEMATOMLAR
RETROPERITONEAL HEMATOMAS
H Altun, S Sarı, İ Aydın, İ Karahan, M Akdağ, O Alimoğlu
Sayfalar 173 - 179

14.
ALT EKSTREMİTENİN İSKELET VE YUMUŞAK DOKU LEZYONLARI İLE KOMPLİKE VASKÜLER YARALANMALARDA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME
PREOPERATIVE EVALUATION OF LOWER EXTREMITY SKELETAL AND SOFT TISSUE LESIONS AND COMPLICATED VASCULAR INJURIES
M Şah Topçuoğlu, Bülent Kısacıkoğlu, Kemal Salih, Alaaddin Pekediz, Hafize Yalınız, Hüseyin Bayram, Acar Tokcan
Sayfalar 180 - 184

15.
MANDİBULA KIRIKLARI: 112 VAKANIN ANALİZİ
MANDIBULAR FRACTURES: ANALYSIS OF 112 CASES
Serhat Tuncer, Berkan Mersa, Atilla Arıncı, Recep Güloğlu
Sayfalar 185 - 188

16.
TORAKS TRAVMALARI
THORAX TRAUMAS
Yener Yörük, Hasan Sunar, Selçuk Köse, Rüstem Mehmed, Murat Akkuş
Sayfalar 189 - 193

17.
ANSTABİL PELVİS KIRIKLARINDA AÇIK REDÜKSİYON VE İNTERNAL FİKSASYON
OPEN REDUCTION AND INTERNAL FIXATION OF UNSTABLE PELVIC FRACTURES
Mehmet Tuncel, İlhan Demiryılmaz, Sinan Karaoğlu, Eyüp S Karakaş
Sayfalar 194 - 197

18.
ORBİTAYI ÇEVRELEYEN KEMİKLERİN KIRIKLARINDA ERKEN CERRAHİ TEDAVİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
EARLY SURGERY AND MULTIDISIPLINARY APPROACH TO THE FRACTURES OF BONES SURROUNDING ORBITAL CAVITY
Nurperi Gazioğlu, Oğuz Çetinkale, Ertuğrul Gazioğlu, Ziya Akar, Gökalp Özer, Cengiz Kuday
Sayfalar 198 - 203

19.
HIZIR ACİL SERVİS AMBULANSLARIYLA ALINAN VAKALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE PATIENTS TRANSPORTED WITH THE EMERGENCY SERVICE AMBULANCES
H Yurteri, A Saran, İ Özgün
Sayfalar 204 - 207

20.
AYAKTAN TEDAVİ EDİLEN YANIK VAKALARIMIZIN EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ
AN EPIDEMIOLOGIC EVALUATION OF OUTPATIENT BURN CASES
Canimdat Engin, Kenan Sami Çakar
Sayfalar 208 - 211

21.
DALAK HİDATİK KİSTİNİN TRAVMATİK RÜPTÜRÜ
TRAUMATIC RUPTURE OF SPLEEN HYDATIC CYST
Harun Analay, Cihan Yıldırır, M Şehsuvar Gökgöz, Mustafa Turan
Sayfalar 212 - 214

22.
BÖBREK PEDİKÜL YARALANMALARINA YAKLAŞIM: (BİR OLGU NEDENİYLE)
APPROACH TO RENAL PEDICLE INJURIES: (CASE REPORT)
Tunç Yaltı, Osman Krand, Serhat Tolun, M İzzet Titiz
Sayfalar 215 - 217

23.
RETROPERİTONEAL APANDİSİT PERFORASYONU VE PLEVRAL EFFÜZYON
RETROPERITONEAL APPENDICITIS PERFORATION AND PLEURAL EFFUSION
İbrahim Barut, Osman Nuri Dilek, İrfan Yalçınkaya, Ekrem Algün
Sayfalar 218 - 220

24.
KOLONDA PERFORASYONA YOL AÇAN AMEBİK KOLİT (OLGU SUNUMU)
THE AMEBIC COLITIS WHICH C A USED COLONIC PERFORATION (CASE REPORT)
Metin Aydın, Osman Güler, O Nuri Dilek, F Hüsniye Dilek
Sayfalar 221 - 223

25.
JEJUNOGASTRİK İNVAJİNASYON: GASTREKTOMİNİN NADİR BİR GEÇ KOMPLİKASYONU
JEJUNOGASTRIC INTUSSUSCEPTION: A RARE LATE COMPLICATION OF GASTRECTOMY
Ertuğrul Gazioğlu, Anıl Çubukçu, Cem Karayiğit, Fadıl Ayan
Sayfalar 224 - 226