p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
YANIKLARDA MANTAR ENFEKSİYONLARI [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 141-144

YANIKLARDA MANTAR ENFEKSİYONLARI

M İlhan Yıldırgan1, Mahmut Başoğlu1, Cemal Gündoğdu1, Ahmet A Balık1, Nesrin Nalbantoğlu1, Durkaya Ören1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Fungal ve bakteriyel yanıklardaki deneyimlerimizi değerlendirmek için prospektif bir çalışma gerçekleştirdik. "Yedi yıllık bir süre içerisinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi servisine başvuran yanıklı 124 hastanın 38'inde (%30.6) fungus izole edildi. Yanık yara enfeksiyonu tespit edilen hastaların yanık yüzdeleri %30'un üzerindeydi. Teşhis biopsi materyalinin histopatolojik incelenmesi ile konuldu. Dokuz hasta (%23,7) fungal invazyon nedeni ile kaybedildi. İki hastaya (%5,3) hastalığın ortadan kaldırılması amacı ile amputasyon yapıldı. İnvaziv sepsis başlamadan önce agressif cerrahi ve yanık tedavisi esnasında gerekli olmadıkça, geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımının kısıtlanması yasamı tehdit eden fungal enfeksiyonlarının önlenmesinde önemli rol oynayacaktır.

Anahtar Kelimeler: FUNGAL ENFEKSİYONLAR, YANIKLAR

FUNGAL INFECTION IN BURNS

M İlhan Yıldırgan1, Mahmut Başoğlu1, Cemal Gündoğdu1, Ahmet A Balık1, Nesrin Nalbantoğlu1, Durkaya Ören1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

To evaluate our experience with fungal burn wound infections, we performed a prospective study for comparison with bacterial burn wound infection. Within a 7 year period, 124 patients were admitted with burns to Department of General Surgery Atatürk University School of Medicine. All patients with burn wound infection had massif injury, with burn size averaging greather than 30% of the total body surface. The diagnosis was supported in each cases by histologic study of biopsy material. Fungi were recovered from 38 (30,6%) of the 124 patients. Nine patients (23,7%) died from fungal invasion. Two patients (5,3%) required amputation to eradicate disease. Agressive surgical management of the burn wound before the onset of invasive fungal sepsis, and restriction of the use of broad-spectrum antibiotics to the treatment of verified bacterial infection can best prevent this life-threatening complication.

Keywords: FUNGAL INFECTIONS, BURNS

M İlhan Yıldırgan, Mahmut Başoğlu, Cemal Gündoğdu, Ahmet A Balık, Nesrin Nalbantoğlu, Durkaya Ören. FUNGAL INFECTION IN BURNS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 141-144