p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
ÇOCUK TRAVMALARI VE KOMPLİKASYONLARINA EĞİTİM VE SAĞLIK POLİTİKASININ ETKİSİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 145-150

ÇOCUK TRAVMALARI VE KOMPLİKASYONLARINA EĞİTİM VE SAĞLIK POLİTİKASININ ETKİSİ

Turan Kanmaz1, İ Haluk Gökçora1, Metin Kutay1, Hüseyin Dindar1, Meral Barlas1, Selçuk Yücesan1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ad

1984-1995 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalına fiziksel travma nedeniyle başvuran 108 hasta retrospektif ve prospektif olarak değerlendirildi. Sonuçlar 1987-1990 yılları arasında Türkiye il ve ilçe merkezlerinde kayda geçmiş travmaya bağlı çocuk ölüm nedenleriyle karşılaştırıldı. Travma öncesi, sırası ve sonrasında alınabilecek önlemler ortaya kondu. Toplum, sağlık personeli, aile ve çocuk eğitimi gibi aktif önlemler yanında, konut ve çevre düzeni, oyuncak ve araçların yapım özellikleri, toksik veya zararlı olabilecek malzemeler, taşıtlar üzerine alınabilecek yasal zorunluluklar gibi pasif önlemler önerildi. Travma sonrası komplikasyonlar ve ölümlerin azaltılabilmesi için ulusal düzeyde travma puanlama sistemleri ve bunlara bağlı oluşturulabilecek hasta yönlendirim (triage) düzenekleri tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: ÇOCUK TRAVMALARI, KOMPLİKASYON

PEDIATRIC TRAUMA AND ITS COMPLICATIONS; THE IMPACT OF EDUCATION AND HEALTH POLICY

Turan Kanmaz1, İ Haluk Gökçora1, Metin Kutay1, Hüseyin Dindar1, Meral Barlas1, Selçuk Yücesan1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ad

A retrospective and prospective evaluation was performed in 108 physical trauma patients, admitted to the Department of Pediatric Surgery Ankara University School of Medicine during 1984-1995. The results were compared to the causes to the causes of "pediatric trauma death registry" of Turkey's provinces and counties. Pre-event, event, and postevent prevention strategies were discussed. Active methods such as house and environmental design, engineering of toys and devices, legislation on toxic household agents, potential hazards and vehicles were suggested. National trauma scoring systems and patient triage organizations were discussed in order to minimize traumatic complications and death.

Keywords: CHILDREN TRAUMAS, COMPLICATIONS

Turan Kanmaz, İ Haluk Gökçora, Metin Kutay, Hüseyin Dindar, Meral Barlas, Selçuk Yücesan. PEDIATRIC TRAUMA AND ITS COMPLICATIONS; THE IMPACT OF EDUCATION AND HEALTH POLICY. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 145-150