p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 2 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery KARIN İÇİ ORGANLARININ ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 169-172

KARIN İÇİ ORGANLARININ ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI

M İlhan Yıldırgan1, M Nuran Akçay1, M Yavuz Çapan1, Fehmi Çelebi1, Saadettin Çelik1, S Selçuk Atamanalp1, Durkaya Ören1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

1980-1994 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne başvuran ve Genel Cerrahi AB.D. 'da yatırılarak tedavi gören karın içi organ ateşli silah yaralanması olan 98 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların 79'u (%82.3) erkekti. En genç hasta 2.5 yasında, en yaşlı hasta 80 yaşında olup yaş ortalaması 29.3 15.2 yıl idi. Vakaların 25'inde (%24) tek organ, 33 vakada (%31,6) iki organ, 28 vakada (%26,8) üç organ, 7 vakada (%6,7) dört organ, 1 vakada (%0,96) altı organ yaralanması mevcuttu. Bir vakada (%0,96) herhangi bir organ yaralanması tespit edilmedi. Vakaların 56'sında (%58,3) ince barsak, 45'inde (%46,8) kolon, 21 vakada (%21,8) karaciğer, 21 vakada (%21,8) mide, 15 vakada (%15,6) diyafragma, 13 vakada (%15,5) dalak, 4 vakada (%4,1) pankreas, 3 vakada (%3,1) duodenum, 5 vakada (%5,2) böbrek ve 1 vakada (%1,0) safra kesesi yaralanması olmuştu. Bir vakada V.Cava İnferior ve V.Porta yaralanması vardı. Onaltı vaka (%16,6) kaybedildi. Ortalama hospitalizasyon süresi 14.5 10.4 gündü. Vakaların %75'inde birden fazla organın yaralandığı %30 hastada ikinci operasyonun gerektiği görüldü ve %17 civarında mortalitesi ile ateşli silah yaralanmaları tedavi maliyeti, mortalitesi ve morbiditesi yüksek bir travma gurubudur.

Anahtar Kelimeler: ATEŞLİ SİLAH, BATIN NAFİZ YARALANMA

PENETRATING GUNSHOT WOUNDS OF THE ABDOMEN

M İlhan Yıldırgan1, M Nuran Akçay1, M Yavuz Çapan1, Fehmi Çelebi1, Saadettin Çelik1, S Selçuk Atamanalp1, Durkaya Ören1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

From 1980 through 1994, 98 patients' records with penetrating gunshot wounds of the abdomen causing visseral or vascular injuries were reviewed retrospectively. There were 79 men (82.3%). The patients ages ranged from 2.5 to 80 years (average, 29 15,2 year). The most commonly injuried organs were the small bowel (58.3%), the colon (46.8%), the liver (21.8%), the diaphragma (15.6%) and the spleen (13.5%). One patient (1.0%) had vascular injury. There were one organ injury in 25 patients (24.0%), 2 organ injuries in 33 patients (31.6%), 3 organ injuries in 28patients (26.8%), 4 organ injuries in 7patients (6.7%) and 6 organ injuries in 1 patient (1.0%). The false-negative examinations rate 2%. The average hospitalization period was 14.5 10.4 day. Overall mortality rate was 16.6% (16 patients). The study suggest that penetrating gunshot wounds of the abdomen have a high cost unda high mortality and morbidity rate.

Keywords: GUN SHOT WOUNDS, ABDOMINAL WOUNDS, ABDOMINAL INJURIES

M İlhan Yıldırgan, M Nuran Akçay, M Yavuz Çapan, Fehmi Çelebi, Saadettin Çelik, S Selçuk Atamanalp, Durkaya Ören. PENETRATING GUNSHOT WOUNDS OF THE ABDOMEN. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 169-172