p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 2 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery KÜNT KARIN TRAVMALI HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 136-140

KÜNT KARIN TRAVMALI HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER

Nuh Zafer Cantürk1, Nihat Zafer Utkan1, Cihan Yıldırır1, Fevzi İçli1, Mustafa Dülger1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad, Sivas

Travma sonucu ölüm resusitasyon, anestezi, cerrahi teknik ve postoperatif yoğun bakımdaki gelişmelere rağmen yüksek seyretmeye devam ediyordu. Multiple travma sonrası, önlenebilecek ölümlerin çoğu künt travmaya tanıyı koymada ve onu kontrol etmedeki başarısızlığa bağlı idi.

Anahtar Kelimeler: KÜNT ABDOMİNAL TRAVMA, PROGNOSTİK FAKTÖRLER

THE PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH BLUNT ABDOMINAL TRAUMA

Nuh Zafer Cantürk1, Nihat Zafer Utkan1, Cihan Yıldırır1, Fevzi İçli1, Mustafa Dülger1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad, Sivas

The death rate from trauma continues to rise despite improved prehospital care as well as advances in resuscitation, anesthesia, surgical technique and postoperative intensive care. The majority of deaths which could be prevented after multiple trauma are due to failure to detect and manage blunt abdominal injuries successfully.

Keywords: BLUNT ABDOMINAL TRAUMA, PROGNOSTIC FACTORS

Nuh Zafer Cantürk, Nihat Zafer Utkan, Cihan Yıldırır, Fevzi İçli, Mustafa Dülger. THE PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH BLUNT ABDOMINAL TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 136-140