p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
DELİCİ GÖZ YARALANMALARI SONUCU FİTİZİS GELİŞİMİ: RİSK FAKTÖRLERİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 156-157

DELİCİ GÖZ YARALANMALARI SONUCU FİTİZİS GELİŞİMİ: RİSK FAKTÖRLERİ

İrfan Perente1, Cahit Özgün1, Sunguralp Turgut1, Tunç Ovalı1, Ercan Öngör1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ad

1988-1992 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, acil polikliniğine müracaat eden, delici göz yaralanması olan 770 olgunun takipleri sırasında 90 gözde fitizis gelişimi görüldü. Fitizis gelişimine etki eden faktörler; olguların 40 yaşından büyük olması, yaralanmaların en sık evde meydana gelmesi, korneaskleral olması, giriş vizyonunun 0.1'den kötü olması, iris prolapsusunun, hifemanın, lens hasarının ve göz içi kanamasının varlığı olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: FTİZİS, İRİS PROLAPSUSU, KORNEASKLERAL KESİ, HİFEMA

PHTHISIS IN PENETRATING EYE TRAUMA: RISK FACTORS

İrfan Perente1, Cahit Özgün1, Sunguralp Turgut1, Tunç Ovalı1, Ercan Öngör1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ad

Of 770 eyes sustaining penetrating eye trauma and presenting at the Emergency Unit of Department of Ophthalmology Istanbul Faculty of Medicine between 1988 and 1992, 90 were found to develop phthisis during falow-up. Factors affecting phthisis were age above 40 years, home injuries, corneoscleral localization presenting vision lower than 0.1 and presence of iris prolapse, hyphema, lens injury and vitreaous hemorrhage.

Keywords: PHTHISIS, IRIS PROLAPSE, CORNEOSCLERAL LACERATION, HYPHEMA

İrfan Perente, Cahit Özgün, Sunguralp Turgut, Tunç Ovalı, Ercan Öngör. PHTHISIS IN PENETRATING EYE TRAUMA: RISK FACTORS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 156-157