p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
ANSTABİL PELVİS KIRIKLARINDA AÇIK REDÜKSİYON VE İNTERNAL FİKSASYON [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 194-197

ANSTABİL PELVİS KIRIKLARINDA AÇIK REDÜKSİYON VE İNTERNAL FİKSASYON

Mehmet Tuncel1, İlhan Demiryılmaz1, Sinan Karaoğlu1, Eyüp S Karakaş1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ad

Anstabil pelvis kırıklarının tedavisinde amaç, doğru redaksiyondan sonra rijid fiksasyon sağlamaktadır. Kliniğimizde 13 hastanın anstabil kırığında pelvis halkasının ön bölümündeki yaralanmalar için internal veya eksternal fiksasyon, arka bölümündeki yaralanmalar için açık redüksiyon ve internal fiksasyon uygulandı. Ameliyattan sonra derin enfeksiyon veya sinir yaralanması görülmedi. Bir yıldan fazla izlenen 10 olguda geç deplasman meydana gelmedi. Bütün kırıklar iyileşti.


OPEN REDUCTION AND INTERNAL FIXATION OF UNSTABLE PELVIC FRACTURES

Mehmet Tuncel1, İlhan Demiryılmaz1, Sinan Karaoğlu1, Eyüp S Karakaş1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ad

The goal in the treatment of unstable pelvic fractures is to achieve and maintain an accurate reduction of the displaced hemipelvis. Open reduction and internal fixation of the posterior pelvic ring injury along with either internal or external fixation of the anterior pelvic ring injury was used in unstable pelvic fractures in 13 patients. The procedure was not associated with an increased rate of deep infection or neural injury. In the ten patients followed more than 1 year there were no late displacements of the hemipelvis and all of the fractures healed.


Mehmet Tuncel, İlhan Demiryılmaz, Sinan Karaoğlu, Eyüp S Karakaş. OPEN REDUCTION AND INTERNAL FIXATION OF UNSTABLE PELVIC FRACTURES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(2): 194-197