p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
KÜNT BATIN TRAVMALARINDA USG VE PERİTONEAL LAVAJIN KIYASLANMASI [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 22-26

KÜNT BATIN TRAVMALARINDA USG VE PERİTONEAL LAVAJIN KIYASLANMASI

Salih Selman1, Mehmet Kurtoğlu1, İbrahim Sayı1, Şule Selman1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım AD., Radyoloji AD.

Künt karın travmaları (KBT), ülkemizde trafik kazaları ile beraber her geçen gün önemli bir artış göstermektedir. KBT tanısında son yıllarda değişik yöntemler uygulanmaktadır. Bunların arasında sonografinin non-invaziv, ucuz, kolay ve çabuk uygulanabilir olması, intraperitoneal sıvı miktarını tespit edebilmesi, solid organ hematomlarını tespit ve takip edebilmesi, retroperitoneal organları görüntüleyebilmesi ve radyasyon içermemesi sebebiyle invaziv bir yöntem olan PL'nin yerine geçebileceği düşünülmektedir. Bizde bu çalışmamızda PL ve USG'yi kıyasladık. KBT'li 72 hastanın 42'sinde USG normal bulundu. Bu vakalarda klinik takibinin normal seyretmesi üzerine bunlar taburcu edildi. 22 vakada USG'de batın içinde serbest kan veya solid organ hematomu saptandı. Bu vakalarda PL +,++,+++ sonuç verdi ve tekrarlanan yıkamalarda lavaj sıvı rengi açıldı. Hematomlu vakaların USG takibinde hematomun büyümediği saptandı ve konservatif kalındı. 8 vaka ameliyat edildi. Diafragma rüptürü olan vakada USG vePL yanlış-sonuç vermiştir. Böbrek rüptüründe PL yalancı - sonuç vermiş, USG rüptürü saptamıştır. Ameliyat edilen diğer 6 vakada USG batın içi kanamayı göstermiş, PL'de bu kanamanın aktif ve bol olduğunu saptamıştır. PL ve USG'nin birbirine rakip olan 2 yöntem değil, birbirini tamamlayan iki yöntem olduğuna karar verdik. Ayrıca hangi tanı yöntemi uygulanırsa uygulansın muhakkak dikkatli bir klinik izlemeye göre tedavi seçimine karar vermenin esas olduğunu düşünmekteyiz.


SONOGRAPHY VERSUS PERITONEAL LAVAGE IN BLUNT ABDOMINAL TRAUMA

Salih Selman1, Mehmet Kurtoğlu1, İbrahim Sayı1, Şule Selman1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım AD., Radyoloji AD.

PL is challenged by USG for the premier position in the diagnosis of blunt abdominal trauma, In contrast to PL, USG allows the detection of subcapsuler, intraparenchymal and intramesenterial hematomas. In formation is also obtained about the retroperitoneal surface, bladder and kidneys, and the pleura, pericardium and aorta. In our prospective study, 8 patients of the 72 patients underwent laparatomy. PL and USG could'nt show the rupture of the diafragma. In the kidney rupture, PL was false (-). But USG showed the rupture. In the others 6 cases, both USG and PL showed the intraabdominal blood. The discussion of the advantages and disavantages of both methods shows that USG and PL are not competing but rather are complementery. Ultimately, the most important principle in the management of blunt abdominal trauma is repeat pysical examination by an experienced surgeon.


Salih Selman, Mehmet Kurtoğlu, İbrahim Sayı, Şule Selman. SONOGRAPHY VERSUS PERITONEAL LAVAGE IN BLUNT ABDOMINAL TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 22-26