p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
ACİL SERVİSLERDE MULTİPL TRAVMA SORUNU VE TRAVMA YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN ÖNEMİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 7-10

ACİL SERVİSLERDE MULTİPL TRAVMA SORUNU VE TRAVMA YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN ÖNEMİ

Ömer Alabaz1, Tamer Tetiker1, Suavi Özkan1, Orhan Demircan1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD., Adana

Acil Servislere başvuran multipl travmalı hastaların teşhis ve tedavilerinde büyük zorluklar mevcuttur. İlk yardımın uzman hekimler tarafından yapılamayışı ve multipl travmalı hastaların takipleri hu zorlukların başında gelmektedir. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı hastanesi büyük acil polikliniğine Ocak-1992-Ocak 1993 yılları arasında müracaat eden 17708 olgunun 1742'sini (%9.8 ) travmalı hastalar oluşturuyordu. Travmalı hastaların 909'u ( %52.2) büyük travma, 833'ü (%47.8) küçük travma şeklinde idi. Künt travma nedeniyle meydana gelen olguların oranı %71, penetran travmalı olguların oranı ise %29 idi. Büyük travmalı 312 olgu birkaç servis tarafından takip edilmesi gerektiğinden, acil gözlem ünitesine takip için yatırıldı. Büyük travmalı olgularda en sık görülen yaralanma bölgesi kafa ve ekstremitenin birlikte yaralandığı olgular olup 392 (%47 ) hastada mevcut idi.


THE PROBLEM OF MULTIPLE TRAUMA PATIENTS IN EMERGENCY SERVICES AND THE IMPORTANCE OF AN INTENSIVE CARE UNIT

Ömer Alabaz1, Tamer Tetiker1, Suavi Özkan1, Orhan Demircan1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD., Adana

There are great difficulties in the diagnosis and treatment of polytraumatized patients. The first aid is usually not performed by specialized doctors, and the follow-up of multiple trauma patients is generally a crucial problem. During January 1992 and January 1993 17.708 cases were admitted to the Emergency unit of Çukurova University, Balcalı Hospital. 1742 (9.8%) of these cases were traumatized patients; 909 (52.2%) of whom suffered from major trauma, and 833 patients ( 47.8%) suffered from minor trauma. The trauma mechanism was blunt in 71%, and penetrating in 29%. 312 cases with major trauma were hospitalized at the emergency observation unit, since these had to be followed by several specialties. Upon major trauma cases, the most common was combined head and extremity trauma which was detected in 392 (47%) patients. As a result, wa can state that Balcalı Hospital needs a surgical intensive care unit for the care of polytraumatized patients.


Ömer Alabaz, Tamer Tetiker, Suavi Özkan, Orhan Demircan. THE PROBLEM OF MULTIPLE TRAUMA PATIENTS IN EMERGENCY SERVICES AND THE IMPORTANCE OF AN INTENSIVE CARE UNIT. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 7-10