p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 11 Yıl : 2023

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Nadir görülen bir antite: De Garengeot hernisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1197-1199 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.13766

Nadir görülen bir antite: De Garengeot hernisi

Mustafa Yener Uzunoğlu1, Ömer Yalkın2
1Kestel Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa
2Bursa Şehir Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Kliniği, Bursa

De Garengeot Herni femoral herni içerisinde apendiks olmasıyla prezente olan nadir bir herni türüdür. Genellikle 7. dekatta, büyük çoğunlukta kadın olgularda ortaya çıkan acil cerrahi gereksinimi olan klinik antitedir. Bu yazıda, 73 yaşında femoral herni kesesi içerisinde akut apandisit tablosu ile başvuran olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Akut abdomen, akut apandisit, De Garengeot Hernisi.

An uncommon entity: De Garengeot hernia

Mustafa Yener Uzunoğlu1, Ömer Yalkın2
1Department of General Surgery, Kestel State Hospital, Bursa-Türkiye
2Department of Surgical Oncology, Bursa City Hospital, Bursa-Türkiye

De Garengeot hernia is a rare type of femoral hernia that presents with appendicitis. This clinical condition that usually occurs in the 7th decade, mostly in women, requires urgent surgery. Here, we present a 73-year-old patient with acute appendicitis within the femoral hernia sac.

Keywords: Acute abdomen, acute appendicitis; De Garengeot hernia.

Mustafa Yener Uzunoğlu, Ömer Yalkın. An uncommon entity: De Garengeot hernia. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1197-1199

Sorumlu Yazar: Mustafa Yener Uzunoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce