p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 8 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 28 (8)
Cilt: 28  Sayı: 8 - Ağustos 2022
DIĞER
1.
Ön sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Periferik sinir defekti onarımı için halka sinir grefti prefabrikasyonu
Loop nerve graft prefabrication for peripheral nerve defect reconstruction
Sinan Öksüz, Fikret Eren, Ceyhun Cesur, Merve Acikel Elmas, Serap Şirvancı
PMID: 35920436  PMCID: PMC10315981  doi: 10.14744/tjtes.2022.68353  Sayfalar 1043 - 1051

3.
Asetabulumun anterior kolon posterior hemitransvers kırıklarında infrapektineal plak tek başına yeterli tespit sağlar mı? Karşılaştırmalı biyomekanik çalışma
Does an infra pectineal plate alone provide adequate fixation in anterior column posterior hemitransverse acetabular fractures? A comparative biomechanical study
Ekin Kaya Şimşek, Bahtiyar Haberal, Ateş Mahmuti, Bedi Cenk Balçık, Hüseyin Demirörs
PMID: 35920432  PMCID: PMC10315984  doi: 10.14744/tjtes.2021.99544  Sayfalar 1052 - 1058

4.
Karaciğer parankim kanaması oluşturulan sıçanlarda Inula viscosa ve Capsella bursa- pastoris ekstre karışımının hemostatik etkisi
Hemostatic effects of traditional Inula viscosa and Capsella bursa-pastoris plant mixture extract on rat liver parenchymal bleeding model
Ozan Utku Öztürk, Mustafa Ugur, Yelda Güzel, Mehmet Ali Öztürk, Didar Gürsoy, Serdar Doğan, Muhyittin Temiz
PMID: 35920433  PMCID: PMC10315968  doi: 10.14744/tjtes.2022.90838  Sayfalar 1059 - 1065

5.
Kısmi yük taşıyan tavşan ulnar segmental defektlerin biyouyumlu greftler ve/veya kemik iliğinden türetilmiş mezenkimal kök hücreler ile yenilenir
Partial load-bearing rabbit ulnar segmental defects are regenerated with biocompatible grafts with or without bone marrow-derived mesenchymal stem cells
Serdar Hakan Basaran, Alkan Bayrak, Gamze Tanrıverdi, Bülent Tanriverdi, Mustafa Cevdet Avkan
PMID: 35920424  PMCID: PMC10315982  doi: 10.14744/tjtes.2021.64569  Sayfalar 1066 - 1072

6.
Rutinin sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan akut kalp kontüzyonuna etkisi: Biyokimyasal ve histopatolojik değerlendirme
The effect of rutin on experimentally induced acute heart contusion in rats: Biochemical and histopathological evaluation
Bekir Elma, Renad Mammadov, Halis Süleyman, Betül Gündoğdu, Şerif Yurt, Yasin Bilgin, Abdulkadir Çoban
PMID: 35920429  PMCID: PMC10315973  doi: 10.14744/tjtes.2021.97760  Sayfalar 1073 - 1081

KLINIK ÇALIŞMA
7.
Travmatik beyin hasarı olan hastalarda masif transfüzyon için modifiye erken uyarı puanı- nın tahmin değeri
Predictive value of modified early warning score for massive transfusion in patients with traumatic brain injury
Hwa Rang Chae, Dong Hun Lee, Byung Kook Lee, Dong Ki Kim
PMID: 35920415  PMCID: PMC10315988  doi: 10.14744/tjtes.2021.13611  Sayfalar 1082 - 1087

8.
Travmatik beyin hasarında erken dekompresif kraniyektominin yeri: Klinik deneyimimiz
Role of early decompressive craniectomy in traumatic brain injury: Our clinical experience
Abidin Murat Geyik, Sırma Geyik, Adem Dogan, Sait Kayhan, Yusuf İnanç
PMID: 35920418  PMCID: PMC10315979  doi: 10.14744/tjtes.2021.23176  Sayfalar 1088 - 1094

9.
COVID-19 pandemi sürecinin çocuk apandisitlerinde hastane başvuru süresi ve hastane kalış süresine etkileri
Impact of COVID-19 pandemic on pediatric appendicitis hospital admission time and length of hospital stay
Aytaç Taşçı, Kubilay Gürünlüoğlu, Turan Yıldız, Ahmet Kadir Arslan, Necmettin Akpınar, Ecem Serbest Çin, Mehmet Demircan
PMID: 35920414  PMCID: PMC10315972  doi: 10.14744/tjtes.2021.06777  Sayfalar 1095 - 1099

10.
Hasar kontrol cerrahisi ve resüsistasyonu uygulama farkındalıkları: Suriye’de kitlesel travmalı olgularda akılcı acil cerrahi uygulama eğilimleri
Awareness of damage control surgery and resuscitation practice: Rational emergency surgical trends in mass trauma events in Syria
Bahadır Karaca, Burak Çelik
PMID: 35920435  PMCID: PMC10315965  doi: 10.14744/tjtes.2022.70887  Sayfalar 1100 - 1108

11.
Göğüs cerrahisinde tıbbi malpraktis iddialarının değerlendirilmesi
Evaluation of medical malpractice claims in thoracic surgery
Erdem Hösükler, İbrahim Üzün, Bilgin Hösükler
PMID: 35920427  PMCID: PMC10315966  doi: 10.14744/tjtes.2021.77089  Sayfalar 1109 - 1114

12.
Suda boğulma ile sonuçlanan trafik kazaları
Drowning in submerged cars caused by traffic accidents
Hüseyin Cetin Ketenci, Sait Özsoy, Halil Ilhan Aydoğdu, Mehmet Altınok
PMID: 35920420  PMCID: PMC10315971  doi: 10.14744/tjtes.2021.35915  Sayfalar 1115 - 1121

13.
Depremlerin ilk 24 saatinde afet bölgesi triyajı, hastane öncesi ve hastane prosedürlerinin değerlendirilmesi: 6.6 Elazığ depremi
Disaster area triage in the first 24 h of earthquakes, evaluation of pre-hospital and hospital procedures: 6.6 Elazig earthquake
Şükrü Yorulmaz, Semih Korkut, Figen Tunali Türkdoğan, Kenan Ahmet Türkdoğan
PMID: 35920428  PMCID: PMC10315975  doi: 10.14744/tjtes.2022.91324  Sayfalar 1122 - 1127

14.
Anorektal kaynaklı Fournier gangreninde mortaliteye etki eden risk faktörleri
Risk factors for mortality in Fournier’s gangrene of anorectal origin
Yasin Tosun, Ozan Akıncı, Hasan Fehmi Küçük
PMID: 35920430  PMCID: PMC10315985  doi: 10.14744/tjtes.2021.97866  Sayfalar 1128 - 1133

15.
Anstabil tibial kırıkların intramedüller çivileme ile tedavisinde yeni redüksiyona yardımcı destek çerçevesi: İlk sonuçlar
A novel reduction support frame for management of unstable tibial fractures with intramedullary nail: Preliminary report
İbrahim Deniz Canbeyli, Meric Cirpar, Caner Baysan, Birhan Oktas, Furkan Soy
PMID: 35920423  PMCID: PMC10315970  doi: 10.14744/tjtes.2021.47225  Sayfalar 1134 - 1141

16.
Cerrahi olarak tedavi edilen boksör kırıklarında, erken harekete başlamak redüksiyon kaybına neden olmaz
Early movement does not cause loss of reduction in surgically treated boxer fractures
Metin Uzun, Cihangir Tetik
PMID: 35920419  PMCID: PMC10315983  doi: 10.14744/tjtes.2021.24668  Sayfalar 1142 - 1147

17.
Spor yaralanması ilişkili geç kalınmış kova sapı menisküs tamiri ve eş zamanlı ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası spora dönüş oranı
Return to sport rate following sports trauma-related delayed bucket-handle meniscus repair with concomitant ACL reconstruction
Özgür Başal, Talip Teoman Aslan, Hande Güney Deniz, Onur Bilge, Mahmut Nedim Doral
PMID: 35920416  PMCID: PMC10315980  doi: 10.14744/tjtes.2022.13614  Sayfalar 1148 - 1155

18.
Radius distal uç kırıklarının tedavisinde volar plak ve eksternal fiksatör tedavi sonuçlarının karşılaştırılması: İzokinetik çalışma
Volar-locking plate versus external fixator in the management of distal radius fractures: An isokinetic study
Abdulrahim Dündar, Deniz Cankaya, Dilek Karakuş, Abdullah Yalcin Tabak
PMID: 35920425  PMCID: PMC10315986  doi: 10.14744/tjtes.2021.72606  Sayfalar 1156 - 1163

19.
Pertrokanterik femur kırığı geçiren geriatrik hastalarda preoperatif nötrofil-lenfosit oranının yoğun bakım ihtiyacı açısından prediktif değeri var mı?
Is there a predictive value of the preoperative neutrophil-lymphocyte ratio in terms of intensive care need in geriatric patients who underwent pertrochanteric fracture surgery?
Ahmet Fevzi Kekeç, Tahsin Sami Çolak
PMID: 35920426  PMCID: PMC10315978  doi: 10.14744/tjtes.2021.73404  Sayfalar 1164 - 1169

20.
Konservatif ve cerrahi tedavi edilen deplase asetabulum kırıklı hastaların fonksiyonel ve radyolojik sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of the functional and radiological results of the conservatively and surgically treated displaced acetabulum fractured patients
Eren Alpaydın, Murat Erem, Cem Çopuroğlu
PMID: 35920413  PMCID: PMC10315967  doi: 10.14744/tjtes.2021.00310  Sayfalar 1170 - 1179

21.
Tip III açık tibia kırıklarında başarısız cerrahi girişimler sonrası gelişen kaynamamalarının Masquelet tekniği ile tedavisi
Management of tibial non-unions with Masquelet technique after failed previous treatment options for Grade III open fractures
Naim Özpolat, Mahmut Tunçez, Ali Reisoğlu, İhsan Akan, Cemal Kazimoğlu
PMID: 35920421  PMCID: PMC10315987  doi: 10.14744/tjtes.2021.36768  Sayfalar 1180 - 1185

22.
Groove pankreatitin klinik özellik ve sonuçlarına yönelik bir kohort: Literatür derlemesi ve tek merkez deneyimimiz
The clinical feature and outcome of groove pancreatitis in a cohort: A single center experience with review of the literature
Kamuran Cumhur Değer, İbrahim Hakkı Köker, Sabahattin Destek, Hüseyin Toprak, Yunus Yapalak, Ceren Gönültaş, Hakan Şentürk
PMID: 35920434  PMCID: PMC10315977  doi: 10.14744/tjtes.2022.12893  Sayfalar 1186 - 1192

OLGU SUNUMU
23.
Otomatik çivi tabancasının neden olduğu sternumdan geçen penetran kardiyak travma: Olgu sunumu
Sharp cardiac trauma through the sternum caused by an automatic nail gun: A case report
Ryunosuke Fukushi, Yasunori Iida
PMID: 35920431  PMCID: PMC10315976  doi: 10.14744/tjtes.2020.99458  Sayfalar 1193 - 1196

24.
Nadir görülen bir antite: De Garengeot hernisi
An uncommon entity: De Garengeot hernia
Mustafa Yener Uzunoğlu, Ömer Yalkın
PMID: 35920417  PMCID: PMC10315969  doi: 10.14744/tjtes.2021.13766  Sayfalar 1197 - 1199

25.
Adölesan medial epikondil kırığı sonrası gelişen median sinir tuzaklanması: Bir olgu sunumu
Median nerve entrapment in an adolescent medial epicondyle fracture of humerus: A case report
Ömer Cengiz
PMID: 35920422  PMCID: PMC10315974  doi: 10.14744/tjtes.2020.45742  Sayfalar 1200 - 1203