p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Otomatik çivi tabancasının neden olduğu sternumdan geçen penetran kardiyak travma: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1193-1196 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.99458

Otomatik çivi tabancasının neden olduğu sternumdan geçen penetran kardiyak travma: Olgu sunumu

Ryunosuke Fukushi1, Yasunori Iida2
1Sapporo Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedik Cerrahi Anabilim Dalı, Sapporo-Japonya
2Saiseikai Yokohamashi Tobu Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü, Yokohama, Kanagawa-Japonya

Otomatik çivi tabancasının neden olduğu el yaralanmaları, bu makinelerin inşaatlarda kullanılmasıyla yaygın olarak ortaya çıkar. Bununla birlikte, kardiyotorasik bölge yaralanmaları atipiktir. Bu yazıda, bir çiviyi çıkarırken yanlışlıkla sternumdan kalbe ulaşılan acil cerrahi müdahale olgusunu sunmaktayız. Yirmi dört yaşındaki bir erkek, bir şantiyede dar bir alanda çalışırken, otomatik havalı çivi tabancasının hava hortumuna takılıp düştü. Alet kişiye doğru bakarken yanlışlıkla tetik çekilmiş ve sternuma bir çivi girmiş. Göğsünde ağrı hisseden hasta, yakındaki bir ortopedi kliniğine yürü-müş ve ardından tedavi için hastanemize sevk edildi. Muayenede çivi prekordiyal göğüs orta hattına tamamen gömülüydü. Akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı tomografi görüntülerinde prekordiyal bölgeden sternuma giren ve anterior mediastene ulaşan çubuk şeklinde bir çivi görüldü. Çivi ucu pulmoner arter ve aort arasında durmaktaydı; pulmoner arterin ana gövdesine dokunuyordu. Masif kanama ve enfeksiyon olasılığı düşünülerek aynı gün, 45 mm uzunluğundaki (2 mm çapında) çivinin çıkarılması için acil cerrahi uygulandı. Yardımcı dolaşım sistemi kullanılmadı ve intraoperatif kan transfüzyonu gerekmedi. Hasta aynı gün ekstübe edildi. Ameliyat sonrası yedinci günde çekilen bilgisayarlı tomografi, endişe verici bir durum olma-dığını ve enfeksiyon belirtisi olmadığını doğruladı. Hasta ameliyat sonrası sekizinci gün taburcu edildi ve yürüyerek evine döndü. Hasta poliklinikte altı ay takip edildi; enfeksiyon durumu veya anormal hemodinamik bulgu saptanmadı. Bu olgu, başlangıçta önemsiz görünebilecek çivi tabancası yaralanmalarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak travma, otomatik çivi tabancası; penetran travma; sternum travması.

Sharp cardiac trauma through the sternum caused by an automatic nail gun: A case report

Ryunosuke Fukushi1, Yasunori Iida2
1Department of Orthopedic Surgery, Sapporo Medical University School of Medicine, Sapporo-Japan
2Department of Cardiovascular Surgery, Saiseikai Yokohamashi Tobu Hospital, Yokohama, Kanagawa-Japan

Automatic nail gun injuries to the hand commonly occur with the use of these machines in construction. However, such injuries to the cardiothoracic area are atypical. Herein, we report a case of emergency surgery to remove a nail, which was accidentally shot through the sternum and reached the heart. A 24-year-old man was working in a narrow space at a construction site, where he tripped over the air hose of an automatic pneumatic nail gun. The trigger was accidentally pulled, while the machine was facing his direction, and a nail entered his sternum. The patient felt chest pain, walked to a nearby orthopedic clinic, and then was transferred to our hospital for treatment. On examination, the nail was completely embedded in the midline of the precordial chest. Chest X-ray and computed tomography (CT) images showed a rod-shaped nail penetrating the sternum from the precordial region and reaching the anterior medi-astinum. The nail tip was located between the pulmonary artery and the aorta; it was touching the main trunk of the pulmonary artery. Emergency surgery was performed to remove the 45-mm-long nail (2 mm in diameter) on the same day, considering the possibility of massive bleeding and infection. An auxiliary circulatory system was not used, and intraoperative blood transfusion was not required. The patient was extubated on the same day. On post-operative day 7, CT confirmed that there were no issues of concern and no signs of infection. The patient was discharged on post-operative day 8 and returned home on foot. The patient was followed up for 6 months in the outpatient clinic, and there were no signs of infection or abnormal hemodynamics. This case demonstrates the need for careful assessment of nail gun injuries, which may initially appear insignificant.

Keywords: Automatic nail gun, cardiac trauma; penetrating trauma; sternum trauma.

Ryunosuke Fukushi, Yasunori Iida. Sharp cardiac trauma through the sternum caused by an automatic nail gun: A case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1193-1196

Sorumlu Yazar: Ryunosuke Fukushi, Japan
Makale Dili: İngilizce