p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 8 Yıl : 2023

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Adölesan medial epikondil kırığı sonrası gelişen median sinir tuzaklanması: Bir olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1200-1203 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.45742

Adölesan medial epikondil kırığı sonrası gelişen median sinir tuzaklanması: Bir olgu sunumu

Ömer Cengiz
Özel Muş Şifa Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Muş

On dört yaşında bir erkek çocukta dirsek çıkığı olmaksızın deplase medial epikondil kırığına bağlı median sinir tuzaklanması tespit edildi. Median sinirin tuzaklanması, sunumda nörolojik defisit olmasa bile, yer değiştirmiş medial epikondil kırığının potansiyel bir sonucudur. Bu durum, perkütan tedavi veya nonoperatif tedavi yerine, bu tip kırıkların açık redüksiyonu için gerekçe sağlamaktadır. Tuzaklanan bir median sinirin erken tanımlanması ve tedavisi, çocuklarda üst ekstremite sinir felcinin katastrofik sonuçlarını önlemek ve kırık iyileşmesini ve gelişimini optimize etmek için zorunludur.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, medial epikondil kırığı; median sinir tuzaklanması.

Median nerve entrapment in an adolescent medial epicondyle fracture of humerus: A case report

Ömer Cengiz
Department of Orthopedics and Traumatology, Private Muş Şifa Hospital, Muş-Türkiye

A 14-year-old boy with a displaced medial epicondyle fracture without elbow dislocation was found to have an entrapped median nerve. Entrapment of the median nerve is a potential consequence of a displaced medial epicondyle fracture, even when there are no neu-rologic deficits on presentation. This provides additional support for the open reduction of these fractures rather than percutaneous treatment or non-operative management. The early identification and release of an interposed median nerve are imperative to prevent the catastrophic consequences of the upper extremity nerve palsy in children, as well as to optimize fracture healing and development.

Keywords: Adolescent, medial epicondyle fracture; median nerve entrapment.

Ömer Cengiz. Median nerve entrapment in an adolescent medial epicondyle fracture of humerus: A case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1200-1203

Sorumlu Yazar: Ömer Cengiz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce