p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Yemek çatalına bağlı gecikmiş tam mide çıkım tıkanıklığı: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 376-378

Yemek çatalına bağlı gecikmiş tam mide çıkım tıkanıklığı: Olgu sunumu

Koray Atila1, Tarkan Unek1, Ali Ibrahim Sevinc1, Baki Aydogan1, Ayfer Serin2, Seymen Bora1, Huseyin Gulay1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Yabancı cisimlerin yutulması, özellikle çocuklar, alkolikler, psikiyatrik hastalar ve yaşlılar arasında çok sık rastlanan bir sorun olmasına rağmen yemek çatalının yutulması oldukça nadirdir. Yuvarlak uçlu yabancı cisimler genellikle bir soruna neden olmazken sivri uçlu yabancı cisimler erken dönemde çıkarılmadıkları takdirde intestinal duvara penetre olup komplikasyona neden olabilirler. Yutulan yabancı cisimlerin çoğunluğu sorunsuz intestinal kanaldan geçerken sadece %1’den daha azı perforasyona neden olur. Bu yazıda, 25 gün önce yutulmuş yemek çatalına bağlı geç dönemde ortaya çıkan nadir bir mide çıkım tıkanıklığı olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Mide çıkım tıkanıklığı, yabancı cisim; yutma; yemek çatalı

Delayed complete gastric outlet obstruction due to a dinner fork: report of a case

Koray Atila1, Tarkan Unek1, Ali Ibrahim Sevinc1, Baki Aydogan1, Ayfer Serin2, Seymen Bora1, Huseyin Gulay1
1Department Of Surgery, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
2Department Of Internal Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

Ingestion of foreign bodies can be a common problem especially among children, alcoholics, psychiatric patients, and senile patients, but ingestion of a metallic dinner fork is uncommon. Foreign bodies with smooth edges usually do not pose significant problems, but a sharp foreign object that is not retrieved at the earliest may penetrate the wall and cause complications. Ingested foreign bodies usually pass the intestinal tract without problems, and perforation occurs in less than 1%. In this paper, a case of rare gastric outlet obstruction due to a dinner fork, which was ingested 25 days before, is reported.

Keywords: Gastric outlet obstruction, foreign body; ingestion; dinner fork.

Koray Atila, Tarkan Unek, Ali Ibrahim Sevinc, Baki Aydogan, Ayfer Serin, Seymen Bora, Huseyin Gulay. Delayed complete gastric outlet obstruction due to a dinner fork: report of a case. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 376-378

Sorumlu Yazar: Koray Atila, Türkiye
Makale Dili: İngilizce