p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 16 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 16 (4)
Cilt: 16  Sayı: 4 - Temmuz 2010
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Künt toraks travmasında göğüs kafesinin travma yönüne göre parenkim koruyucu etkisi: Deneysel çalışma
Protective effect of the thoracic cage on parenchyma in response to trauma direction in blunt thoracic trauma: an experimental study
Ş Kerem Özel, H Banu Özel, Neriman Çolakoğlu, Nevin İlhan, Nurettin Arslan, Enver Ozan
PMID: 20849042  Sayfalar 287 - 292

2.
Levosimendan erken dönem sepsiste aortada “transforming growth factor beta” ve Smad işaretlenmesini up-regüle eder
Levosimendan up-regulates transforming growth factor-beta and Smad signaling in the aorta in the early stage of sepsis
Koray Erbüyün, Demet Tok, Seda Vatansever, Gülay Ok, Elgin Türköz, Hasan Aydede, Yamaç Erhan, Idil Tekin
PMID: 20849043  Sayfalar 293 - 299

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Hastane öncesi dönemde, travma hastasında tedavinin optimizasyonunda teknolojik olarak geliştirilmiş bir sistemin pilot uygulaması
Pilot implementation of a technologically advanced system for the optimization of pre-hospital, trauma patient care
Constantine E Vagianos, Efi Dimopoulou, Dimitrios Tsiftsis, Charalambos Spyropoulos, Panagiotis Spyrakopoulos, Konstantinos Vagenas
PMID: 20849044  Sayfalar 300 - 307

4.
Alt ekstremitenin travmatik vasküler yaralanmaları: İran Ulusal Travma Projesi raporu
Traumatic vascular injuries of the lower extremity: report of the Iranian National Trauma Project
Mohammad R Rasouli, Majid Moini, Ali Khaji, Pedram Heidari, Arash Anvari
PMID: 20849045  Sayfalar 308 - 312

5.
Pediatrik travmalı hastalarda radyolojik maliyet analizi
A cost analysis of radiologic imaging in pediatric trauma patients
Ahmet Güzel, Osman Temizöz, Burhan Aksu, Necdet Süt, Serap Karasalihoğlu
Sayfalar 313 - 318

6.
Kurban bayramının gerçek kurbanları: Kurban kesimi ile ilişkili yaralanmalar
The real victims of the Islamic Feast of Sacrifice: injuries related to the sacrifice
Fikret Bildik, Türker Yardan, Ahmet Demircan, Mustafa Ülkü Uçkan, Mehmet Ergin, Emel Gülçin Hacıoğlu
PMID: 20849047  Sayfalar 319 - 322

7.
Ameliyat masasında kalın bağırsağın kılıf içine yıkanması ve ameliyat sırasında kolonoskopi: Yeni bir teknik
In-sleeve on-table colonic irrigation in telescopic fashion and intraoperative colonoscopy: a novel technique
Oğuzhan Büyükgebiz
PMID: 20849048  Sayfalar 323 - 326

8.
Acil cerrahide ince bağırsak tümörleri
Small bowel tumors in emergency surgery
Mustafa Turan, Kursat Karadayı, Mustafa Duman, Hatice Ozer, Sema Arıcı, Cihan Yıldırır, Osman Koçak, Metin Sen
PMID: 20849049  Sayfalar 327 - 333

9.
Unstable metacarpal and phalangeal fractures: treatment by internal fixation using AO mini-fragment plates and screws
Unstable metacarpal and phalangeal fractures: treatment by internal fixation using AO mini-fragment plates and screws
Mohammad Umar Mumtaz, Muneer Ahmad Farooq, Altaf Ahmad Rasool, Altaf Ahmad Kawoosa, Abdul Rashid Badoo, Shabir Ahmad Dhar
PMID: 20849050  Sayfalar 334 - 338

10.
Diyafram yaralanmalarında tanı süreci ve yönetim: Künt ve penetran travmalı hastalara yaklaşım
Diagnostic process and management of diaphragmatic injuries: approach in patients with blunt and penetrating trauma
Atilla Çelik, Ediz Altinli, Neset Koksal, Kasim Caglayan, Mehmet Ali Uzun, Dogan Erdogan, Omer Faruk Ozkan
PMID: 20849051  Sayfalar 339 - 343

11.
Kolelitiazisin beklenmedik komplikasyonu, safra taşı ileusu: Tanı zorlukları ve tedavi
Gallstone ileus as an unexpected complication of cholelithiasis: diagnostic difficulties and treatment
Savaş Yakan, Ömer Engin, Tahsin Tekeli, Bülent Çalık, Ali Galip Deneçli, Ahmet Çoker, Mustafa Harman
PMID: 20849052  Sayfalar 344 - 348

12.
Akut mekanik intestinal tıkanıklıklar
Acute mechanical intestinal obstructions
Hasan Fehmi Küçük, Hasan Ediz Sıkar, Hüseyin Uzun, Fırat Tutal, Levent Kaptanoğlu, Necmi Kurt
PMID: 20849053  Sayfalar 349 - 352

13.
Gaziantep’te yeni kurulan bir yanık merkezinde 18 aylık deneyim
Our 18-month experience at a new burn center in Gaziantep, Turkey
Yusuf Kenan Coban, Ahmet Erkılıc, Harun Analay
PMID: 20849054  Sayfalar 353 - 356

14.
Travmatik ölümlerde postmortem raporlara göre önlenebilir ölüm nedenlerinin araştırılması
Analysis of preventable deaths according to postmortem reports in traumatic deaths
Murat Durusu, Mehmet Eryılmaz, Mehmet Toygar, Ersin Baysal
PMID: 20849055  Sayfalar 357 - 362

15.
Çocukluk çağı invajinasyon olgularımız ve pnömatik redüksiyon
Our childhood cases with intussusception and pneumatic reduction
Levent Cankorkmaz, Gökhan Köylüoğlu, Mehmet Şerif Arslan, Cengiz Güney
PMID: 20849056  Sayfalar 363 - 366

OLGU SUNUMU
16.
Alt ekstremite yakın mesafe pompalı tüfek yaralanmalarında grasilis serbest kas flebi ile onarım: İki olgu sunumu
Reconstruction of lower extremity close-range shotgun injuries with gracilis free flap: a report of two cases
Tahsin Oğuz Acartürk
PMID: 20849057  Sayfalar 367 - 370

17.
Rektus abdominis kası yerleşimli skar endometriyozisi
Scar endometriosis in the rectus abdominis muscle
Dündar Barlas, Süleyman Bozkurt, Mehmet Altan Kaya, Faik Çelik
PMID: 20849058  Sayfalar 371 - 372

18.
Önkolda ağaç yabancı cisim: Sekiz yıl sonraki başvuru
Wooden foreign body in the forearm - presentation after eight years
Divesh Gulati, Anil Agarwal
PMID: 20849059  Sayfalar 373 - 375

19.
Yemek çatalına bağlı gecikmiş tam mide çıkım tıkanıklığı: Olgu sunumu
Delayed complete gastric outlet obstruction due to a dinner fork: report of a case
Koray Atila, Tarkan Unek, Ali Ibrahim Sevinc, Baki Aydogan, Ayfer Serin, Seymen Bora, Huseyin Gulay
PMID: 20849060  Sayfalar 376 - 378

20.
Air bag-mediated fatal craniocervical trauma: a case report
Hava yastığı kaynaklı ölümcül kraniyo-servikal travma: Olgu sunumu
Yalçın Büyük, Ibrahim Üzün, Zerrin Erkol, Hasan Ağrıtmış, Kasım T. Üstündağ
PMID: 20849061  Sayfalar 379 - 381