p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Önkolda ağaç yabancı cisim: Sekiz yıl sonraki başvuru [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 373-375

Önkolda ağaç yabancı cisim: Sekiz yıl sonraki başvuru

Divesh Gulati1, Anil Agarwal2
1Ucms-gtb Hastanesi, Ortopedi Kliniği, Shahadara, Delhi, Hindistan
2Cnbc, Ortopedi Kliniği, Geeta Colony, Delhi, Hindistan

Bu yazıda, unutulmuş bir travmadan 8 yıl sonra bulgular gösteren olgu sunuldu. Yapılan cerrahiyle, önkolda ağaç bir yabancı cisim bulunduğunu belirlendi. On yaşındaki erkek çocuk, önemsiz bir künt travmadan sonra sol önkolunda oluşan 6 hafta süreli, şişlikle birlikte olan ağrı ve zaman zaman oluşan kısa süreli ateş yakınması ile başvurdu. Sol önkolun üst üçte birlik kısmının postero-lateral yüzünde 7 x 3 cm boyutunda, hassas, lokal sıcaklığı artmış ve skar ya da yara olmaksızın fluktuasyon veren oval bir şişlik gözlendi (travma belirtileri). Önkol radyografileriyle kırık, periosteal reaksiyon veya diğer kemik lezyonu içermeyen bir yumuşak doku şişliği belirlendi. Şişlikten yapılan aspirasyon, pürülan materyali ortaya koydu (gram boyama negatif). Apse temizlendi, yapılan kavite incelemesinde granülasyon dokusu içindeki 14 mm uzunluğunda ağaçtan ince bir yabancı cisim bulundu. Retrospektif sorgulamada, ailesi çocuğun 8 yıl önce bir süpürge sapı üzerine düştükten sonra penetran yaralandığını bildirdi.
Ekstremitelerdeki şüpheli bir şişlik incelenirken bir yabancı cisim varlığı akılda tutulmak zorundadır. Eksiksiz bir öykü ve dikkatli görüntüleme, tanıya yönelik anahtardır.

Anahtar Kelimeler: Gecikmiş başvuru, önkol; yabancı cisim.

Wooden foreign body in the forearm - presentation after eight years

Divesh Gulati1, Anil Agarwal2
1Department Of Orthopaedics, Ucms-gtb Hospital, Shahadara, Delhi, India
2Department Of Orthopaedics, Cnbc, Geeta Colony, Delhi, India

We report herein a case in which symptoms appeared eight years after the apparent trauma, which had been forgotten. Surgery yielded a wooden foreign body in the forearm. A 10-year-old boy presented with a six-week history of pain followed by swelling in his left forearm occurring after a trivial blunt trauma, with occasional bouts of fever. There was an oval swelling (7 cm x 3 cm) on the posterolateral aspect of the upper third of the left forearm. Tenderness, increased local temperature and elicitable fluctuation, with no scars or wounds (signs of trauma), were noted. Radiographs of the forearm revealed a soft tissue swelling but no fracture, periosteal reaction or other bony lesion. Aspiration of the swelling yielded purulent material (gram stain negative). The abscess was drained and exploration of the cavity revealed a 14 mm long slender wooden foreign body embedded in granulation tissue. On retrospective enquiry, the family reported that the child had sustained a penetrative injury eight years before after falling on a broomstick. Presence of a foreign body must be kept in mind while investigating a suspicious swelling on the extremities. A thorough history and careful imaging are the keys to diagnosis.

Keywords: Delayed presentation, forearm; foreign body.

Divesh Gulati, Anil Agarwal. Wooden foreign body in the forearm - presentation after eight years. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 373-375

Sorumlu Yazar: Divesh Gulati, Hindistan
Makale Dili: İngilizce