p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ameliyat masasında kalın bağırsağın kılıf içine yıkanması ve ameliyat sırasında kolonoskopi: Yeni bir teknik [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 323-326

Ameliyat masasında kalın bağırsağın kılıf içine yıkanması ve ameliyat sırasında kolonoskopi: Yeni bir teknik

Oğuzhan Büyükgebiz
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

AMAÇ
Kalın bağırsak tıkanmalarının tedavisinde ameliyat esnasında bağırsak yıkaması ve kolonoskopisi, seçilmiş hastalarda, güvenli bir rezeksiyon ve primer anastomoz yapılmasına imkân vermektedir. Ancak önceden kullanılan teknikler uygun olmayan boşaltma yolu ve saçılma gibi ciddi sakıncalar taşımaktadır. Kolonun ameliyat masasında bir kamera kılıfı içerisinden ileriye doğru yıkanması, risklerin önlenmesi amacıyla yeni bir teknik olarak tanımlanmaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM
2003 ve 2009 yılları arasında tümöre bağlı kalın bağırsak tıkanıklığı nedeniyle acile başvuran altı hastaya (yaşları 58-80, median 73) ameliyat masasında bağırsak temizliği yapıldıktan sonra kalın bağırsak rezeksiyonu ve primer anastomoz uygulandı. Kalın bağırsak, tıkanmanın proksimalinden kesilip proksimal uç bir naylon kılıf içine sokuldu. Kılıf bağırsağa sıkıca dikildi. Kolonun yıkaması için bir Foley kateter appendiksten çekuma ilerletildi. Yıkamadan sonra ameliyat sırasında kolonoskopi yapıldı.
BULGULAR
Teknik tüm hastalarda başarıyla uygulandı. Kalın bağırsağın yıkanması 12-16 dakika sürdü, kolononoskopiler ise 7-20 dakikada tamamlandı. Kalın bağırsağın yıkanması sırasında bulaş olmadı. Dört hastaya sol hemikolektomi, birine genişletilmiş sağ hemikolektomi diğerine ise total kolektomi uygulandı. Ameliyat sonrası dönemde komplikasyon gelişmedi.
SONUÇ
Tanımlanan ameliyat masasında kılıf içi(ne) yıkama tekniği, tıkanmış kolonun dışkı yükünün boşaltılmasında çabuk ve güvenlidir. Bulaş riskini azaltır ve primer rezeksiyon anastomoz için ameliyatın süresini kısaltır. Bu yöntem aynı zamanda ameliyat sırasında etkin bir kolonoskopiye olanak sağlar.

Anahtar Kelimeler: Kolon neoplazmı, kılıf içi; ameliyat sırasında kolonoskopi; temizlik; ameliyat masasında yıkama.

In-sleeve on-table colonic irrigation in telescopic fashion and intraoperative colonoscopy: a novel technique

Oğuzhan Büyükgebiz
Kocaeli University School Of Medicine Department Of Surgery

BACKGROUND
In the management of large bowel obstruction, on-table lavage and intraoperative colonoscopy allow a safe resection and primary anastomosis in selected patients. Previous techniques carry serious disadvantages, in the form of inconvenient drainage route and spillage. A novel technique of in-sleeve on-table colonic lavage using a camera sleeve is described.
METHODS
Six patients (58-80 years old, median 73) who admitted to emergency service between 2003 and 2009 with colonic obstruction due to tumor underwent colonic resection and primary anastomosis after on-table lavage. The colon was divided proximally to the obstruction, and then was introduced into a nylon sleeve and sutured. A Foley catheter was inserted to the cecum for irrigation. After irrigation, intraoperative colonoscopy was accomplished.
RESULTS
The technique was successfully used in all patients. The colonic irrigation took 12-16 minutes and colonoscopy was completed in 7-20 minutes. There was no contamination during the washout of the colon. Four patients underwent left hemicolectomy; extended right hemicolectomy and total colectomy was performed in the remaining two. There were no complications in the postoperative period.
CONCLUSION
The described technique of in-sleeve on-table lavage is safe and quick to washout the fecal load in the obstructed colon. It prevents the contamination risk and shortens the operative period for resection and primary anastomosis. This method also enables an effective intraoperative colonoscopy.

Keywords: Colonic neoplasms, in-sleeve; intraoperative colonoscopy; irrigation; on-table lavage.

Oğuzhan Büyükgebiz. In-sleeve on-table colonic irrigation in telescopic fashion and intraoperative colonoscopy: a novel technique. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 323-326

Sorumlu Yazar: Oğuzhan Büyükgebiz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce