p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Rektus abdominis kası yerleşimli skar endometriyozisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 371-372

Rektus abdominis kası yerleşimli skar endometriyozisi

Dündar Barlas, Süleyman Bozkurt, Mehmet Altan Kaya, Faik Çelik
Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 4. Genel Cerahi Servisi, İstanbul

Endometriozis uterin kavite dışındaki fonksiyonel endometrial doku varlığı olarak tanımlanır. En sık görülen bölge pelvis içindedir. Alışılmadık pelvis dışı endometriozis bölgeleri olarak mesane, bağırsak, apendiks, cerrahi skar, fıtık kesesi, akciğer, böbrek ve ekstremiteler bildirilmiştir. Skar endometriozis tanısı sıklıkla zor değildir ve anamnez ve fiziksel incelemeye dayanır. Burada rektus abdominis kası içerisinde abdominal duvarda yerleşmiş iki olgu sunulmuştur. Olgular lokal eksizyonla tedavi edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Endometriozis, skar dokusu.

Scar endometriosis in the rectus abdominis muscle

Dündar Barlas, Süleyman Bozkurt, Mehmet Altan Kaya, Faik Çelik
4th Department Of General Surgery, Göztepe Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Endometriosis is defined as the presence of ectopic functional endometrial tissue outside the uterine cavity. The most common locations are within the pelvis. Unusual sites of endometriosis outside the pelvis have been reported, including the bladder, intestine, appendix, surgical scars, hernia sac, lung, kidney, and extremities. The diagnosis of scar endometriosis is usually not difficult and is based on history and physical examination. We report here two cases who developed endometriosis on the abdominal wall in the rectus abdominis muscle and were treated with local excisions.

Keywords: Endometriosis, scar tissue.

Dündar Barlas, Süleyman Bozkurt, Mehmet Altan Kaya, Faik Çelik. Scar endometriosis in the rectus abdominis muscle. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 371-372

Sorumlu Yazar: Dündar Barlas, Türkiye
Makale Dili: Türkçe