p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Alt ekstremite yakın mesafe pompalı tüfek yaralanmalarında grasilis serbest kas flebi ile onarım: İki olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 367-370

Alt ekstremite yakın mesafe pompalı tüfek yaralanmalarında grasilis serbest kas flebi ile onarım: İki olgu sunumu

Tahsin Oğuz Acartürk
Çukurova Üniverstesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Adana.

Yakın mesafeden oluşan pompalı tüfek yaralanmaları uzuvlarda tedavisi zor yaralara neden olur. Bu yaralanmaların sıfır noktasından yapılması uzuvlarda tipik olarak derin fakat geniş olmayan kaviter yaralar oluşturur. Bunların tedavisinde çoğunlukla doku nakline ihtiyaç vardır. Bu şekilde yaralanmış iki olguda debridman, negatif basınçlı pansuman ve serbest grasilis kas flebinin kullanımı sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yakın mesafeden vurulma, grasilis kas flebi; ekstremite travması.

Reconstruction of lower extremity close-range shotgun injuries with gracilis free flap: a report of two cases

Tahsin Oğuz Acartürk
Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery, Cukurova University Faculty Of Medicine, Adana, Turkey.

Close-range shotgun injury to the lower extremity is a devastating problem and is a challenge to the surgeon. Point-blank shotgun injuries to the extremities create a typical wound that is deep but not wide. These wounds almost always need to be treated with local or distant tissue transfer. We report two cases of shotgun injury to the lower extremity at point-blank range, which were treated using debridement, vacuum-assisted closure and free gracilis muscle flap transfer.

Keywords: Close range shotgun, gracilis free flap; lower extremity trauma.

Tahsin Oğuz Acartürk. Reconstruction of lower extremity close-range shotgun injuries with gracilis free flap: a report of two cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(4): 367-370

Sorumlu Yazar: Tahsin Oğuz Acartürk, Türkiye
Makale Dili: İngilizce