p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Penetran toraks travmalarındaki tehlikeler (zor yoldan öğrendiğimiz dersler...) [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(4): 261-267

Penetran toraks travmalarındaki tehlikeler (zor yoldan öğrendiğimiz dersler...)

Elias Degiannis, Richard Joseph Zinn
Witswatersrand T›p Fakültesi, Cerrahi Bölümü, Johannesburg, Güney Afrika

Penetran toraks travmalı hastaların çoğunluğu ameliyatsız tedavi edilmektedir. Cerrahi gerektiren hastaların klinik tablosu, genellikle fizyolojik instabiliteyle birlikte seyretmektedir. Bu hastaların durumunun kritik oluşu ve birçok Avrupa ülkesinde toraks travmasının seyrek görülmesi, uzmanlık eğitimlerini genellikle genel cerrahi alanında almış travma cerrahlarına güçlük çıkarmaktadır. Çoğu genel cerrah, temel kardiyotorasik operatif cerrahi konusunda genel bir bilgi ve kendi eğitim yıllarından kaynaklanan ve muhtemelen cerrahi kitaplarını okumak suretiyle artan bir bilgiye sahiptir. Bu kitapların çoğuna dahil edilen ayrıntılar, maalesef bu güç olgunun üstesinden gelmek üzere genel cerraha yeterli donatım sağlamaya yetecek kadar kapsamlı değildir. Bu uzmanların bu anatomik bölgede, kardiyotorasik travma kitaplarından edinilmiş beceri ve bilgileri kardiyotorasik cerrah arkadaşlarının operatif becerisi ve bilgisi ile karşılaştırılamaz. Kardiyotorasik cerrahlar tarafından temel ve kolay olarak kabul edilen teknikler, genel cerrahlar için yabancı ve zor olabilir. Kardiyotorasik travma cerrahisinde karşılaşılabilecek tehlikeli noktaları ve güçlükleri biliyor olmak, bu uzmanların operasyon sırasındaki hatalardan sakınmalarına ve kendi hasta sonuçlarını geliştirmelerine olanak sağlayacaktır. Bu yazıda, göğüs bölgesine nafiz penetran travmaları ameliyat eden cerrahların yaygın şekilde karşılaştıkları tehlikeler vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Penetran, tehlike; torasik; travma.

Pitfalls in penetrating thoracic trauma (lessons we learnt the hard way...)

Elias Degiannis, Richard Joseph Zinn
Department Of Surgery, University Of The Witswatersrand Medical School, Johannesburg, South Africa

The majority of patients with penetrating thoracic trauma are managed non-operatively. Those requiring surgery usually go to theater with physiological instability. The critical condition of these patients coupled with the rarity of penetrating thoracic trauma in most European countries makes their surgical management challenging for the occasional trauma surgeon, who is usually trained as a general surgeon. Most general surgeons have a general knowledge of basic cardiothoracic operative surgery, knowledge originating from their training years and possibly enhanced by reading operative surgery textbooks. Unfortunately, the details included in most of these books are not extensive enough to provide him with enough armamentaria to tackle the difficult case. In this anatomical region, their operative dexterity and knowledge cannot be compared to that of their cardiothoracic colleagues, something that is taken for granted in their cardiothoracic trauma textbooks. Techniques that are considered basic and easy by the cardiothoracic surgeons can be unfamiliar and difficult to general surgeons. Knowing the danger points and the pitfalls that will be encountered in cardiothoracic trauma surgery will help them to avoid intraoperative errors and improve patient outcome. The purpose of this manuscript is to highlight the commonly encountered pitfalls by trauma surgeons operating on penetrating trauma to the chest.

Keywords: Penetrating, pitfall; thoracic; trauma.

Elias Degiannis, Richard Joseph Zinn. Pitfalls in penetrating thoracic trauma (lessons we learnt the hard way...). Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(4): 261-267

Sorumlu Yazar: Elias Degiannis, South Africa
Makale Dili: İngilizce