p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 14 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 14 (4)
Cilt: 14  Sayı: 4 - Ekim 2008
DERLEME
1.
Penetran toraks travmalarındaki tehlikeler (zor yoldan öğrendiğimiz dersler...)
Pitfalls in penetrating thoracic trauma (lessons we learnt the hard way...)
Elias Degiannis, Richard Joseph Zinn
PMID: 18988048  Sayfalar 261 - 267

2.
Yirmibirinci yüzyılda harp cerrahisi: Travmalı olgulara güncel yaklaşımlar
War surgery in the 21st century: current approach to trauma cases
Mehmet ERYILMAZ, Ali İhsan UZAR
PMID: 18988049  Sayfalar 268 - 276

DENEYSEL ÇALIŞMA
3.
Hemorajik şok oluşturulan köpeklerde beyin hasarı ve serum nitrik oksit seviyelerine pirasetamın etkisi
The effect of piracetam on brain damage and serum nitric oxide levels in dogs submitted to hemorrhagic shock
Seda Özkan, İbrahim İkizceli, Erdoğan Mütevelli Sözüer, Levent Avşaroğulları, Figen Öztürk, Sebahattin Muhtaroğlu, Okhan Akdur, Can Küçük, Polat Durukan
PMID: 18988050  Sayfalar 277 - 283

KLINIK ÇALIŞMA
4.
C-reaktif protein ve vücut kitle indeksi kritik travma hastalarındaki mekanik ventilasyon süresini öngörebilir mi?
Do C-reactive protein and body mass index predict duration of mechanical ventilation in critically ill trauma patients?
Azim Honarmand, Mohammadreza Safavi
PMID: 18988051  Sayfalar 284 - 291

5.
Acil serviste beyin cerrahlarından görüş alışları üzerinde ileriye dönük ve karşılaştırmalı bir çalışma: Kafa travması konusunda kılavuz kullanılmasının beyin cerrahı olmayanların yaptığı değerlendirmelerde etkisi var mıdır?
A prospective and comparative study of referrals to neurosurgeons in an emergency department: does use of guidelines for head trauma affect the assessment made by non-neurosurgeons?
Naci Balak
PMID: 18988052  Sayfalar 292 - 298

6.
Çocuklarda traktöre bağlı ciddi el yaralanmaları: 70 olgunun sunumu
Severe hand injuries in children related to farm tractors: a report of 70 cases
Güzin Yeşim Özgenel, Selçuk Akın, Serhat Özbek, Ramazan Kahveci, Mesut Özcan
PMID: 18988053  Sayfalar 299 - 302

7.
Nadir bir akut karın tablosu nedeni: Apendiks müsinöz kistadenomu
Mucinous cystadenoma of the appendix: a rare cause of acute abdomen
Kenan Calışkan, Sedat Yıldırım, Nebil Bal, Tarık Zafer Nursal, Aydın Can Akdur, Gökhan Moray
PMID: 18988054  Sayfalar 303 - 307

8.
Should the New Injury Severity Score replace the Injury Severity Score in the Trauma and Injury Severity Score?
Should New Injury Severity Score Replace Injury Severity Score in Trauma and Injury Severity Score ?
Şule Akköse Aydın, Mehtap Bulut, Halil Özgüç, İlker Ercan, Nursel Türkmen, Bülent Eren, Mehmet Esen
PMID: 18988055  Sayfalar 308 - 312

9.
Altmış beş yaş ve üstü travmalı hastalarda yandaş hastalık ve ilaç kullanımının travma üzerine etkileri: Üniversite acil servis deneyimi
Effects of co-morbid disease and drug consumption on trauma patients 65 years of age and older: a university emergency department experience
Can Aktaş, Şevki Hakan Eren, Mehmet Eryılmaz
PMID: 18988056  Sayfalar 313 - 317

10.
V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi bildirilerinin değerlendirilmesi
The evaluation of abstracts presented at the 5th Congress of National Trauma and Emergency Surgery
Turgut Deniz, Meral Saygun, Tayfun Sahiner, Fatih Ağalar, Korhan Taviloğlu, Kaya Yorgancı, Cemalettin Ertekin
PMID: 18988057  Sayfalar 318 - 322

OLGU SUNUMU
11.
Tanısal ikileme neden olan apandikolitiyazis: Akut apandisitin nadir görülen bir sebebi (Olgu sunumu)
Appendicolithiasis causing diagnostic dilemma: a rare cause of acute appendicitis (report of a case)
Zafer Teke, Burhan Kabay, Halil Erbiş, Ömer Levent Tuncay
PMID: 18988058  Sayfalar 323 - 325

12.
Çocuklarda görülen, perioral elektrik yanığı: Olgu sunumu
Perioral electrical burn in children: case report
Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Ahmet Duymaz, Nedim Savacı
PMID: 18988059  Sayfalar 326 - 329

13.
Güdük apandisiti, apendektomi sonrası ender görülen komplikasyon: Olgu sunumu
Stump appendicitis, rare complication after appendectomy: report of a case
Öner Menteş, Nazif Zeybek, Aslı Oysul, Sevgen Çelik Önder, Turgut Tufan
PMID: 18988060  Sayfalar 330 - 332

14.
Travmatik karotis arter diseksiyonuna bağlı serebral enfarkt: Olgu sunumu ve güncel yaklaşımın gözden geçirilmesi
Cerebral infarction due to traumatic carotid artery dissection: case report and review of current management
Cumhur Kılınçer, Mehmet Tiryaki, Yahya Çelik, Nilda Turgut, Kemal Balcı, Ufuk Utku, Sebahattin Çobanoğlu
PMID: 18988061  Sayfalar 333 - 337