p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 14 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Tanısal ikileme neden olan apandikolitiyazis: Akut apandisitin nadir görülen bir sebebi (Olgu sunumu) [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(4): 323-325

Tanısal ikileme neden olan apandikolitiyazis: Akut apandisitin nadir görülen bir sebebi (Olgu sunumu)

Zafer Teke1, Burhan Kabay1, Halil Erbiş1, Ömer Levent Tuncay2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Denizli

Apandikolitiyazis, apandis içerisinde taşlaşma meydana gelmesi şeklinde tanımlanan bir durumdur. Apandis taşları, akut apandisitli hastalarda %10 oranında bulunur, fakat daha sıklıkla perfore apandisitte ve apse oluşumunda görülür. Biz burada genitoüriner sistemin akut hastalıklarını taklit eden ve tanısal karışıklığa neden olan apandikolitiyazise bağlı bir akut apandisit olgusu sunuyoruz. Otuz sekiz yaşındaki bir erkek hasta şiddetli, ani başlangıçlı, tekrarlayan, sağ kasık bölgesine doğru yayılan, bulantının eşlik ettiği kramp tarzı karın sağ alt kadran ağrısı ile acil servise başvurdu. Fiziksel incelemede karın sağ alt kadranda defans muskuler ve ribaund hassasiyeti, sağ üreter trasesinde hassasiyet ve sağ kostovertebral açı hassasiyeti saptandı. Direkt grafide, sağ böbrek taşı ve karın sağ alt kadranda 3 cm çapında insidental opasite olduğu görüldü. Hastaya apandektomi yapıldı. Tanı operasyonla ve apandikolitiyazisi gösteren apandektomi materyalinin direkt grafisiyle konuldu. Akut apandisit, çeşitli genitoüriner hastalıklar şeklinde ortaya çıkabilir. Akut apandisitle birlikte veya birlikte olmadan bir apandis taşı olasılığı, akut alt karın ve pelvik hastalıkların ayırıcı tanısında ve sık görülen akut ürolojik hastalıklardan dolayı her zaman düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, apandis taşı; apandikolitiyazis; ürolitiyazis.

Appendicolithiasis causing diagnostic dilemma: a rare cause of acute appendicitis (report of a case)

Zafer Teke1, Burhan Kabay1, Halil Erbiş1, Ömer Levent Tuncay2
1Pamukkale University, School of Medicine, Department of General Surgery, Denizli, Turkey
2Pamukkale University, School of Medicine, Department of Urology, Denizli, Turkey

Appendicolithiasis is a condition characterized by a concretion in the vermiform appendix. Appendicoliths are found in 10% of patients with acute appendicitis, but they are seen more frequently in perforated appendicitis and in abscess formation. We herein report a case of acute appendicitis due to appendicolithiasis, which mimics acute disorders of the genitourinary tract and causes diagnostic confusion. A 38-year-old man presented to our emergency department with a history of intense, acute, recurrent, crampy right lower quadrant pain radiating to the right groin region, accompanied by nausea. Physical examination revealed muscular defense and rebound tenderness in the right lower quadrant, tenderness in the line of the right ureter and right costovertebral angle tenderness. On X-ray examination, a right kidney stone was identified as was an incidental 3-cm density in the right lower quadrant. The patient underwent appendectomy. The diagnosis was made by operation and also X-ray examination of the appendectomy material showing appendicolithiasis. Acute appendicitis may manifest as a variety of genitourinary disorders. The possibility of an appendicolith with or without acute appendicitis must always be considered in the differential diagnosis of acute lower abdominal and pelvic disorders, and in the consideration of common acute urological disorders.

Keywords: Acute appendicitis, appendicolith; appendicolithiasis; urolithiasis.

Zafer Teke, Burhan Kabay, Halil Erbiş, Ömer Levent Tuncay. Appendicolithiasis causing diagnostic dilemma: a rare cause of acute appendicitis (report of a case). Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(4): 323-325

Sorumlu Yazar: Zafer Teke, Türkiye
Makale Dili: İngilizce