p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 14 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Güdük apandisiti, apendektomi sonrası ender görülen komplikasyon: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(4): 330-332

Güdük apandisiti, apendektomi sonrası ender görülen komplikasyon: Olgu sunumu

Öner Menteş1, Nazif Zeybek2, Aslı Oysul3, Sevgen Çelik Önder4, Turgut Tufan2
1Etimesgut Asker Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
3Etimesgut Asker Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara
4Etimesgut Asker Hastanesi, Patoloji Bölümü, Ankara

Cerrahi pratikte apendektomi ameliyatı en sık yapılan işlemlerden birisidir. Güdük apandisiti inkomplet apendektomi sonrası rezidüel olarak kalan apandiksin enflamasyonu sonrası ender görülen komplikasyondur. Klinik olarak akut karın tablosuna yol açmaktadır. Bu yazıda, apendektomi ameliyatından 12 yıl sonra güdük apandisiti olan olgu sunuldu. Akut apandisit tanısı konulan olgu ameliyat edildi, ameliyat sonrası dördüncü gün sorunsuz olarak taburcu edildi. Güdük apandisit akut karının nadir görülen bir nedenidir ve ayırıcı tanıda dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, apendektomi; güdük.

Stump appendicitis, rare complication after appendectomy: report of a case

Öner Menteş1, Nazif Zeybek2, Aslı Oysul3, Sevgen Çelik Önder4, Turgut Tufan2
1Department of General Surgery, Etimesgut Military Hospital, Ankara,Turkey
2Department of General Surgery, Gülhane Military Medical Academy, Ankara,Turkey
3Department of Radiology, Etimesgut Military Hospital, Ankara,Turkey
4Department Of Pathology, Etimesgut Military Hospital, Ankara,turkey

Appendectomy is one of the most common procedures in surgical practice. Stump appendicitis is an acute inflammation of the residual part of the appendix and a rare complication of incomplete appendectomy. It may present clinically as acute abdomen. We report a case of stump appendicitis 12 years after open appendectomy. After the diagnosis of acute appendicitis, the patient was operated and discharged from the hospital four days after operation without any complications. Stump appendicitis is a rare cause of acute abdomen and should be taken into consideration in the differential diagnosis.

Keywords: Acute appendicitis, appendectomy; stump.

Öner Menteş, Nazif Zeybek, Aslı Oysul, Sevgen Çelik Önder, Turgut Tufan. Stump appendicitis, rare complication after appendectomy: report of a case. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(4): 330-332

Sorumlu Yazar: Öner Menteş, Türkiye
Makale Dili: İngilizce