p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Travmatik çift taraflı anterior kalça çıkıklarında sedasyon ile kapalı redüksiyon: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 63-67 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.27475

Travmatik çift taraflı anterior kalça çıkıklarında sedasyon ile kapalı redüksiyon: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Chee Kidd Chiu1, Tiong Soon Ng2, Nayyer Naveed Wazir3, Kareem Abdul Bhurhanudeen3
1Malaya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedik Cerrahi Anabilim Dalı, Kuala Lumpur, Malezya;
2Tuanku Jaafar Hastanesi, Ortopedik Cerrahi Kliniği, Malezya;
3Uluslararası Uluslararası Tıp Üniversitesi, Ortopedik Cerrahi Anabilim Dalı, Malezya

Sedasyon altında redükte edilmiş nadir bir çift taraflı anteriyor kalça çıkığı olgusunu sunuyoruz. Kırk yedi yaşındaki erkek bir araç tarafından çarpılıp yere düşürüldü. Petidinle kombine titre edilmiş intravenöz midazolam dozuyla birlikte petidin kullanarak sedasyon altında çift taraflı anteriyor kalça kırığını başarıyla redükte ettik. Manipülasyon yapanın uyluğunu bir dayanak noktası olarak kullanıp modifiye Lefkowitz manevrası uyguladık. Hasta
travmadan iki ay sonra yük bindirmeye başladı. Yirmi dört ay sonra ise kalça ağrısı olmaksızın yürüyordu. Literatür gözden geçirildiğinde 12 adet çift taraflı anteriyor kırığı olgu sunumu saptadık. Yalnızca bir yazar redüksiyon işlemi için intravenöz sedasyon (propofol) kullandığını bildirmişti. Hiçbir yazar bu amaçla Lefkowitz manevrası kullandığını bildirmemişti. Sonuçta, modifiye Lefkowitz manevrasını kullanarak sedasyon altında çift taraflı anterior kalça çıkığının redüksiyonu mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Çift taraflı anteriyor kalça çıkığı, modifiye Lefkowitz manevrası, sedasyon.

Closed reduction of traumatic bilateral anterior hip dislocations with sedation: a case report and review of the literature

Chee Kidd Chiu1, Tiong Soon Ng2, Nayyer Naveed Wazir3, Kareem Abdul Bhurhanudeen3
1Department Of Orthopaedic Surgery, Faculty Of Medicine, University Of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.
2Department Of Orthopaedic Surgery, Hospital Tuanku Jaafar, Seremban, Malaysia.
3Department Of Orthopaedic Surgery, International Medical University, Seremban, Malaysia.

A rare case of bilateral anterior hip dislocation reduced under sedation was reported in this study. A 47-year-old man was knocked down by a car and sustained bilateral anterior hip dislocation which was reduced successfully with sedation using titrated dose of intravenous Midazolam in combination with Pethidine. A modified Lefkowitz maneuver using the manipulator’s thigh as a fulcrum was used. Patient started weight bearing in the second month after injury and was walking without any hip pain at the twenty-fourth month
follow-up. Thirteen case reports describing bilateral anterior hip dislocations were found while reviewing the literature and it was noticed that only one author had reported the usage of intravenous sedation (Propofol) for the reduction procedure. However, no author
reported the use of Lefkowitz maneuver for this purpose. Consequently, reduction of a bilateral anterior hip dislocation is possible with sedation using a modified Lefkowitz maneuver.

Keywords: Bilateral anterior hip dislocation, modified Lefkowitz maneuver, sedation.

Chee Kidd Chiu, Tiong Soon Ng, Nayyer Naveed Wazir, Kareem Abdul Bhurhanudeen. Closed reduction of traumatic bilateral anterior hip dislocations with sedation: a case report and review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 63-67

Sorumlu Yazar: Chee Kidd Chiu, Malaysia
Makale Dili: İngilizce