p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 21 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 21 (1)
Cilt: 21  Sayı: 1 - Ocak 2015
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
İnterlökin 1-beta inhibitörü Anakinra’nın sıçanlarda travmatik beyin hasarına karşı terapötik etkinliğinin değerlendirmesi
Therapeutic evaluation of interleukin 1-beta antagonist Anakinra against traumatic brain injury in rats
Askin Esen Hasturk, Erdal Resit Yilmaz, Erhan Turkoglu, Hayri Kertmen, Bahriye Horasanli, Nazli Hayirli, Imge Berrin Erguder, Oya Evirgen
PMID: 25779705  doi: 10.5505/tjtes.2015.57894  Sayfalar 1 - 8

2.
Alfa lipoik asitin intraabdominal adezyon üzerine etkileri: Sıçan modelinde deneysel bir çalışma
Effects of alpha lipoic acid on intra-abdominal adhesion: an experimental study in a rat model
Tülay Diken Allahverdi, Ertuğrul Allahverdi, Sadık Yayla, Turgay Deprem, Oguz Merhan, Sevil Vural, Barlas Sülü, Yavuz Günerhan, Neşet Köksal
PMID: 25779706  doi: 10.5505/tjtes.2015.15985  Sayfalar 9 - 14

3.
Kontrollü ince bağırsak perforasyonlarının spontan rejenerasyon potansiyeli: Sıçanlarda deneysel bir çalışma
Spontaneous regeneration capacity of controlled small bowel perforations: an experimental study in rats
Özgür Pekel, Sinan Hatipoglu, Ahmet Nuray Turhan, Filiz Hatipoglu, Ruslan Abdullayev, Süha Göksel
PMID: 25779707  doi: 10.5505/tjtes.2015.31369  Sayfalar 15 - 21

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Ekstremite kırıkları olan hastalarda ağrı giderimi için morfin-midazolama karşın morfin enjeksiyonunun karşılaştırılması - klinik çalışma
Comparison of morphine–midazolam versus morphine injection for pain relief in patients with limb fractures - a clinical trial
Alireza Majidi, Hossein Dinpanah, Sahar Ashoori, Hassan Motamed, Ali Tabatabaey
PMID: 25779708  doi: 10.5505/tjtes.2015.64494  Sayfalar 22 - 26

5.
Yanık hastalarının ayaktan takibi ve gereksiz hasta nakilleri
Outpatient burn management and unnecessary referrals
İsa Sözen, Cem Emir Guldogan, Kemal Kismet, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, Ahmet Çınar Yasti
PMID: 25779709  doi: 10.5505/tjtes.2015.89217  Sayfalar 27 - 33

6.
Acinetobacter enfeksiyonlarının klinik önemi ışığında yanık ünitesinde mortalite için risk faktörleri
Mortality risk factors in burn care units considering the clinical significance of acinetobacter infections
Aynur Atilla, Leman Tomak, Ali Osman Katrancı, Alper Ceylan, S. Sırrı Kılıç
PMID: 25779710  doi: 10.5505/tjtes.2015.76814  Sayfalar 34 - 38

7.
Akut pankreatitli hastalarda serum L-FABP düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation of serum L-FABP levels in patients with acute pancreatitis
Erdem Koçak, Erdem Akbal, Seyfettin Köklü, Gürhan Adam
PMID: 25779711  doi: 10.5505/tjtes.2015.49879  Sayfalar 39 - 43

8.
Kalça kırığı nedeni ile ameliyat edilen 65 yaş üstü hastalarda mortaliteye etki eden faktörler
Factors affecting postoperative mortality in patients older than 65 years undergoing surgery for hip fracture
Özgür Karaman, Gökhan Özkazanlı, Mehmet Müfit Orak, Serhat Mutlu, Harun Mutlu, Gürkan Çalışkan, Özgün Karakuş, Baransel Saygı
PMID: 25779712  doi: 10.5505/tjtes.2015.02582  Sayfalar 44 - 50

9.
Akut kolesistitte intraoperatif bulguları öngörmede power Doppler ultrasonun değerlendirilmesi: İleriye yönelik klinik çalışma
Evaluation of power Doppler sonography in acute cholecystitis to predict intraoperative findings: a prospective clinical study
Süleyman Çetinkünar, Hasan Erdem, Recep Aktimur, Gokhan Soker, Hilmi Bozkurt, Enver Reyhan, Selim Sozen, Oktay İrkorucu
PMID: 25779713  doi: 10.5505/tjtes.2015.64505  Sayfalar 51 - 56

10.
Ciddi yanık travması olan hastalarda hastane kaynaklı idrar yolu enfeksiyonu sıklığı ve risk faktörlerinin araştırılması
Investigation of prevalance and risk factors for hospital-acquired urinary tract infections in patients with severe burn injury
Sıtkı Ün, Yüksel Yılmaz, Mehmet Yıldırım, Fırat Akdeniz, Hakan Türk, Osman Koca
PMID: 25779714  doi: 10.5505/tjtes.2015.35920  Sayfalar 57 - 62

OLGU SUNUMU
11.
Travmatik çift taraflı anterior kalça çıkıklarında sedasyon ile kapalı redüksiyon: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Closed reduction of traumatic bilateral anterior hip dislocations with sedation: a case report and review of the literature
Chee Kidd Chiu, Tiong Soon Ng, Nayyer Naveed Wazir, Kareem Abdul Bhurhanudeen
PMID: 25779715  doi: 10.5505/tjtes.2015.27475  Sayfalar 63 - 67

12.
Karotis patlama sendromu
Carotid blowout syndrome
Yung-shang Lin, Chia-ti Wang, Yen Ting Chen, Kuo-tai Chen
PMID: 25779716  doi: 10.5505/tjtes.2015.76992  Sayfalar 68 - 70

13.
Fournier gangrenli hastanın bakımı
The care of a patient with Fournier’s gangrene
Esma Özşaker, Meryem Yavuz, Yasemin Altınbaş, Burçak Şahin Köze, Birgül Nurülke
PMID: 25779717  doi: 10.5505/tjtes.2015.22735  Sayfalar 71 - 74

14.
Pediatrik humerus suprakondiler kırıklı bir hastada geç gelişen brakiyal arter trombozu ve total geçici sinir paralizisi: Olgu sunumu
Late onset brachial artery thrombosis and total temporary peripheral neuropathy in a child with humerus supracondylar fracture: a case report
Tolga Ege, Selim Türkkan, Celalettin Günay, Yalçın Külahçı, Mustafa Kürklü
PMID: 25779718  doi: 10.5505/tjtes.2015.92072  Sayfalar 75 - 78