p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Pediatrik humerus suprakondiler kırıklı bir hastada geç gelişen brakiyal arter trombozu ve total geçici sinir paralizisi: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 75-78 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.92072

Pediatrik humerus suprakondiler kırıklı bir hastada geç gelişen brakiyal arter trombozu ve total geçici sinir paralizisi: Olgu sunumu

Tolga Ege1, Selim Türkkan2, Celalettin Günay3, Yalçın Külahçı2, Mustafa Kürklü2
1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi El Cerrahisi Kliniği
3Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi

Çocukluk çağı humerus suprakondiler kırıkları hem kırıktan kaynaklanan deformite hem de kırık uçlarının keskin yapısı nedeni sıklıkla nörovasküler komplikasyonlara yol açmaktadır. Yeterli tedavi edilmedikleri takdirde Volkmann iskemik kontraktürü veya amputasyon gibi katastrofik komplikasyonlara yol açabilmektedirler. Bilgimize göre literatürde ameliyat öncesi dönemde normal nörovasküler muayenesi olup ameliyat sonrası geç dönemde brakiyal arter trombozu ile birlikte total sinir paralizisi henüz bildirilmemiştir. Çalışmamızda iki yaş altı aylık olan çocuk hastada kaymış humerus suprakondiler kırğının ameliyat sonrası döneminde gelişen brakiyial arter trombozunun embolektomi yapılarak tedavisini sunmayı amaçladık.
Total median, ulnar ve radial sinir lezyonları, ameliyat sonrası dördüncü ayda tamamen düzeldi. Sonuç olarak, özellikle ciddi olarak kaymış pediatrik humerus suprakondiler kırıklarında ameliyat öncesi dönemde elin dolaşımı iyi olsa dahi, ameliyat sonrası dönemde nörovasküler inceleme yakınen yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Brakiyal arter trombozu, geç dönem, humerus; kırık; suprakondiler; total paralizi.

Late onset brachial artery thrombosis and total temporary peripheral neuropathy in a child with humerus supracondylar fracture: a case report

Tolga Ege1, Selim Türkkan2, Celalettin Günay3, Yalçın Külahçı2, Mustafa Kürklü2
1Gülhane Military Medical Academy Deparment Of Orthopedics And Traumatolgy
2Gülhane Military Medical Academy Deparment Of Hand Surgery
3Gülhane Military Medical Academy Deparment Of Cardiovascular Surgery

Pediatric supracondylar fractures of the humerus are generally associated with neurovascular complications due to the deformity and sharp nature of bone fragments. When treated inadequately, these injuries may result in catastrophic complications, such as Volkmann’s contracture and amputation. To our knowledge, late onset brachial arterial thrombosis and total temporary peripheral neuropathy after surgery of pediatric supracondylar fracture in the setting of normal preoperative vascular examination has not been reported yet. In this study, a 2-year and 6- month-old girl, who had delayed brachial arterial thrombosis after a displaced humerus supracondylar fracture surgery treated with embolectomy, was reported. Total lesion of median, ulnar and radial nerves completely resolved four months after surgery. Close neurovascular monitoring on the postoperative phase especially in severely displaced supracondylar fractures is strongly emphasized even in the setting of well-perfused hand.

Keywords: Brachial artery, supracondylar fracture, thrombosis.

Tolga Ege, Selim Türkkan, Celalettin Günay, Yalçın Külahçı, Mustafa Kürklü. Late onset brachial artery thrombosis and total temporary peripheral neuropathy in a child with humerus supracondylar fracture: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 75-78

Sorumlu Yazar: Tolga Ege, Türkiye
Makale Dili: İngilizce