p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Asetabulumun her iki kolon kırığına kısıtlı cerrahi ekspozür sağlayan üç boyutlu yazıcı yardımlı cerrahi teknik [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 369-375 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.47690

Asetabulumun her iki kolon kırığına kısıtlı cerrahi ekspozür sağlayan üç boyutlu yazıcı yardımlı cerrahi teknik

Hyun-chul Shon, Seungmyung Choi, Jae-young Yang
Chungbuk Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Cerrahisi Bölümü, Cheongju, Güney Kore

AMAÇ: Pelvisin bölgesel anatomisi ve genellikle yüksek derecede parçalı kırığın eşlik ettiği kırık konfigürasyonunun karmaşıklığı nedeniyle asetabulumun her iki kolonun kırıklarında tatminkâr bir redüksiyon ve fiksasyon elde etmek sıklıkla zordur. Bu yazıda, ameliyat öncesi planlamayı kolaylaştırmak, kırık redüksiyon işlemini simüle etmek ve asetabulumun her iki kolonunun kırıkları için tespit plaklarını önceden biçimlendirmek amacıyla üç boyutlu (3D) hastaya özgü pelvisin bilgisayarda oluşturulmuş bir modelinin kullanımı sunuldu.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bilgisayarlı tomografi görüntülerini girdi olarak kullanıp oluşturulan birleştirmeli yığma modellemesi ile yazıcıda 3 boyutlu kalıp gerçekleştirildi. Asetabulumun her iki kolonunda kırıkları olan ortalama 41.4 yaşındaki beş hastanın cerrahi ve klinik sonuçları değerlendirildi. Malta kriterleri kullanılarak kırık redüksiyonunun durumu sınıflandırılmış, modifiye edilmiş Merle d’Aubigne skoru kullanarak fonksiyonel sonuç değerlendirildi.
BULGULAR: Redüksiyon dört hastada mükemmel ve bir hastada iyi olarak sınıflandırılmış ve son izlemde hastaların hepsinde iyi fonksiyonel sonuçlar gerçekleştirilmiştir. Ortalama insizyon uzunluğu 6.9 cm ve ortalama cerrahi süresi 124 dakika idi.
TARTIŞMA: Asetabulumun her iki kolon kırığının cerrahi tedavisinde yazıcıyla 3 boyutlu sanal modellemeyi başarıyla uygulayarak cerrahi sonuçları iyileştirdik, iyi-mükemmel redüksiyon ve orta vadede iyi fonksiyonel sonuçlar elde ettik.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat öncesi planlama, asetabulum, her iki kolon kırığı; kısıtlı ekspozür; üç boyutlu modelleme.

Three-dimensional printing-assisted surgical technique with limited operative exposure for both-column acetabular fractures

Hyun-chul Shon, Seungmyung Choi, Jae-young Yang
Department of Orthopedic Surgery, College of Medicine, Chungbuk National University, Cheongju, Korea

BACKGROUND: It is often difficult to achieve satisfactory reduction and fixation of both-column acetabular fractures owing to the complexity of the regional anatomy of the pelvis and the fracture configuration, which is commonly associated with a high degree of comminution. Herein, we describe the use of a three-dimensional (3D) patient-specific printed model of the pelvis to facilitate preoperative planning, simulate the fracture reduction procedure, and pre-contour the fixation plates for treating both-column acetabular fractures.
METHODS: The 3D-printed model was constructed using a fused deposition modeling method with computed tomography images as inputs. Operative and clinical outcomes were evaluated for 5 patients with both-column acetabular fractures (mean age: 41.4 years). The status of fracture reduction was classified using the Matta criteria, and the functional outcome was assessed using the modified Merle d’Aubigne score.
RESULTS: Reduction was classified as excellent in 4 patients and good in 1 patient, and good functional outcomes were achieved in all patients at the final follow-up. The average incision length was 6.9 cm with an average operative time of 124 min.
CONCLUSION: We successfully applied 3D printing for the surgical management of both-column acetabular fractures, thereby improving surgical outcomes while achieving good-to-excellent reduction and good medium-term functional outcomes.

Keywords: Acetabulum, both-column fracture, limited exposure; preoperative planning; three-dimensional printing.

Hyun-chul Shon, Seungmyung Choi, Jae-young Yang. Three-dimensional printing-assisted surgical technique with limited operative exposure for both-column acetabular fractures. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 369-375

Sorumlu Yazar: Seungmyung Choi, South Korea
Makale Dili: İngilizce