p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Kimyasal Yanığın Bilinmeyen Bir Nedeni: Islak Çimentoyla Temas [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 189-191 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.56254

Kimyasal Yanığın Bilinmeyen Bir Nedeni: Islak Çimentoyla Temas

Nevra Seyhan, Mustafa Keskin, Nedim Savacı
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ad, Konya

Kimyasal yanıklar, yanık ünitelerine başvuruların çok az bir yüzdesini oluşturmaktadır. Islak çimentoyla temasın kimyasal yanık oluşturabileceği bilinmemektedir. İnşaat sektörünün giderek büyümesiyle birlikte, bu maddeyle temas etme ve zararlı etkilerine maruz kalma ihtimalide artmaktadır. Uzun süren temas sonucu ıslak çimento ciddi yanıklara neden olabilmekte ancak maalesef bu özelliği profesyonel kullanıcılar arasında bile yeterince bilinmemektedir.
Bu maddenin yol açabileceği potansiyel tehlikeler hakkında yeterince bilgi sahibi olunmaması, kimyasal yanık için ciddi bir risk faktörü olarak düşünülmesini dahada önemli hale getirmektedir. Bu maddeyle çalışanların gerekli koruyucu önlemleri alması konusunda bilinçlendirilmeleri, bu tip kimyasal yanıkların önlenmesinde son derece etkili olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kimyasal Yanık, Islak Çimento

Contact With Wet Cement: An Unrecognised Cause For Chemical Burn

Nevra Seyhan, Mustafa Keskin, Nedim Savacı
Selcuk University Meram Medical Faculty Department Of Plastic Surgery

Chemical burns account for a small percentage of admissions to burn units. Wet cement is a poorly recognized cause for a chemical burn. As the construction industry is growing, it becomes more likely to get in contact with this material and be more prone to its harmful effects. Wet cement can cause severe full-thickness burns with prolonged contact but this property is not well-known among professional users.
Lack of information about its potential hazards makes it an important problem which must be taken into consideration more seriously as a risk factor for a chemical burn. Increasing public knowledge about taking necessary preventive measures is crucial for avoiding this type of chemical burn injuries.

Keywords: Chemical Burn, Wet Cement

Nevra Seyhan, Mustafa Keskin, Nedim Savacı. Contact With Wet Cement: An Unrecognised Cause For Chemical Burn. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(2): 189-191

Sorumlu Yazar: Nevra Seyhan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce