p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Çoklu parmak degloving yaralanmasında bir tamir yöntemi: Yaralı parmakların distal bazlı radiyal önkol perforator flebi ile sarılması [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(6): 525-527 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.57227

Çoklu parmak degloving yaralanmasında bir tamir yöntemi: Yaralı parmakların distal bazlı radiyal önkol perforator flebi ile sarılması

Yusuf Kenan Çoban, Özcan Öcük, Kaan Bekircan
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya

Eldiven tarzı avulsiyon yaralanmaları el cerrahları çözülmesi zor problem oluşturur. Çünkü özellikle çoklu parmak yaralanmasında, rekonstrüktif mikrocerrahi, zaman sınırlaması gibi nedenlerle zorluklar taşır. Biz çoklu parmak “degloivng” yaralanması olan olgular için yeni bir metod öneriyoruz. Bu teknik iki aşamalı olarak distal bazlı radiyal ön kol flebi ile, yaralanmış tüm parmakların sarılması ve üçüncü hafta flep pedikülünün kesilmesini içeriyor. Erken yoğun fizik tedavi ile, el bileği ve parmak eklemlerinde oluşacak sertlikler önlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Deglove parmaklar, radiyal ön kol flep, ters akımlı flep.

Wrapping degloved fingers with a distal-based radial forearm perforator flap: A repair method for multiple digital degloving injury

Yusuf Kenan Çoban, Özcan Öcük, Kaan Bekircan
Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, İnönü University Turgut Özal Medical Center, Malatya-Turkey

Degloving hand injuries present challenging situations to hand surgeons as they present with difficulties in reconstructive microsurgery, particularly in multiple digital injuries. Time is a limiting factor when multiple degloving finger amputations are present. Thus, we proposed a repair method for multiple degloving finger injuries that involves coverage with a distal-based reverse forearm flap of all injured fingers in a two-stage procedure. Early vigorous physical therapy after pedicle division of the flap at postoperative third week eliminates joint stiffness problems at wrist and metacarpophalangeal joints.

Keywords: Degloved fingers, radial forearm flap, reverse flap.

Yusuf Kenan Çoban, Özcan Öcük, Kaan Bekircan. Wrapping degloved fingers with a distal-based radial forearm perforator flap: A repair method for multiple digital degloving injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(6): 525-527

Sorumlu Yazar: Yusuf Kenan Çoban, Türkiye
Makale Dili: İngilizce