p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Amatör Oyuncularda Futbol Topu İle Oluşan Arka Segment Kapalı Göz Yaralanmaları [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(3): 219-222 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.74050

Amatör Oyuncularda Futbol Topu İle Oluşan Arka Segment Kapalı Göz Yaralanmaları

Gökçen Gökçe1, Osman Melih Ceylan2, Fazil Cüneyt Erdurman2, Ali Hakan Durukan2, Gungor Sobacı2
1Sarıkamış Asker Hastanesi, Göz Hastalıkları Servisi, Kars, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göz Hastalıkları Ana Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Çalışmamızın amacı amatör oyuncularda futbol topu ile oluşan arka segment kapalı göz yaralanmalarının anatomik ve fonksiyonel sonuçlarını, uygulanan tedavileri incelemektir.
Gereç Ve Yöntem: 2004-2008 yılları arasında futbol oynarken kapalı göz yaralanması geçiren 22 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Yaralanmalar okuler travma sınıflamasına göre değerlendirildi.
Bulgular: 22 hastanın tümü erkekti ve yaralanmaların tümü futbol topu çarpmasına bağlıydı. 16 (%72) hastaya herhangi bir tedavi uygulanmadı. 5 (%22) hastaya cerrahi tedavi uygulandı. 20 (%91) hastanın başvuru anındaki görme keskinliği 5/200 ve üzerindeyken 2 (%9) hastanın ise el hareketi ve altındaydı. Son kontrol muayenesinde 22 hastanın tümünde 5/200 ve üzeri görme keskinlik düzeyi elde edildi (p<0.01).
Sonuç: Futbol topu ciddi arka segment travmasına neden olabilmektedir ve koruyucu ekipman kullanımı uygun bir çözüm olabilir.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Kapalı Göz travması, Kontüzyon, Koruma

Soccer Ball Related Posterior Segment Closed-Globe Injuries in Outdoor Amateur Players

Gökçen Gökçe1, Osman Melih Ceylan2, Fazil Cüneyt Erdurman2, Ali Hakan Durukan2, Gungor Sobacı2
1Sarikamis Military Hospital, Department Of Ophthalmology, Kars, Turkey
2Gulhane Military Medical Academy, Department Of Ophthalmology, Ankara, Turkey

Backround: The aim of this study to report the characteristics, treatment, and anatomical and functional outcomes of outdoor amateur soccer players with soccer ball-related posterior segment ocular trauma
Methods: We conducted a retrospective chart review of 22 patients with diagnoses of closed-globe ocular trauma caused by soccer play activity from 2004 through 2008. Injuries were classified according to Ocular Trauma Classification.
Results: All patients (n=22) were male and all injuries were due to contact with the soccer ball itself. Sixteen (72%) patients did not require any treatment. Surgery was performed in 5 (22%) patients. Twenty (91%) eyes had 5/200 or better VA at presentation and 2 (9%) eyes had hand movements or worse VA. At the final visit all of the 22 eyes had 5/200 or better VA (p<0.01).
Conclusion: We have identified that soccer ball can cause significant posterior segment trauma and using an eye protection equipment might be an appropriate solution.

Keywords: Soccer, Closed-Globe Trauma, Contusion, Protection

Gökçen Gökçe, Osman Melih Ceylan, Fazil Cüneyt Erdurman, Ali Hakan Durukan, Gungor Sobacı. Soccer Ball Related Posterior Segment Closed-Globe Injuries in Outdoor Amateur Players. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(3): 219-222

Sorumlu Yazar: Gökçen Gökçe, Türkiye
Makale Dili: İngilizce