p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 19 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 19 (3)
Cilt: 19  Sayı: 3 - Mayıs 2013
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Bakteriyel Peritonitte Antibiyotikle Lavajın Adezyonu Önlemede Etkisi
Effect of Antibiotic Lavage in Adhesion Prevention in Bacterial Peritonitis.
Huseyin Ayhan Kayaoglu, Namik Ozkan, Erdinc Yenidogan, Resid Dogan Koseoglu
PMID: 23720103  doi: 10.5505/tjtes.2013.63444  Sayfalar 189 - 194

2.
The hemostatic effect of calcium alginate in experimental splenic injury model.
Ali Kemal Taskin, Mehmet Yasar, Ismet Ozaydin, Bulent Kaya, Orhan Bat, Seyit Ankarali, Umran Yildirim, Metin Aydin
PMID: 23720104  doi: 10.5505/tjtes.2013.30676  Sayfalar 195 - 199

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Comparison of open and laparoscopic appendectomy in uncomplicated appendicitis: a prospective randomized clinical trial
Ali Kocatas, Murat Gonenc, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Mehmet Karabulut, Eyup Gemici, Halil Alis
PMID: 23720105  doi: 10.5505/tjtes.2013.58234  Sayfalar 200 - 204

4.
Aşırı kalabalık aciller için şikayet temelli bir model: Beş-Düzeyli Hacettepe Acil Triyaj Sistemi
A model of complaint based for overcrowding emergency eepartment: Five-Level Hacettepe Emergency Triage System
Doğaç Niyazi Özüçelik, Mehmet Mahir Kunt, Mehmet Ali Karaca, Bülent Erbil, Bülent Sivri, Ahmet Şahin, Yeşim Çetinkaya Şardan, Mehmet Mahir Özmen, Bahar Güçiz Doğan
PMID: 23720106  doi: 10.5505/tjtes.2013.44789  Sayfalar 205 - 214

5.
2 octyl-cyanoacrylate glue for Fixation of STSG in genitourinary tissue defects due to Fournier gangrene: A Preliminary Trial
Nazan Sivrioglu, Saime Irkoren, Ender Ceylan, Ali Murat Sonel, Eray Copcu
PMID: 23720107  doi: 10.5505/tjtes.2013.92256  Sayfalar 215 - 218

6.
Amatör Oyuncularda Futbol Topu İle Oluşan Arka Segment Kapalı Göz Yaralanmaları
Soccer Ball Related Posterior Segment Closed-Globe Injuries in Outdoor Amateur Players
Gökçen Gökçe, Osman Melih Ceylan, Fazil Cüneyt Erdurman, Ali Hakan Durukan, Gungor Sobacı
PMID: 23720108  doi: 10.5505/tjtes.2013.74050  Sayfalar 219 - 222

7.
Mezenter Ven Trombozuna Yaklaşım: Tek Merkez Deneyimi
The Management of Mesenteric Vein Thrombosis: A Single Institution Experience
Fatih Yanar, Orhan Agcaoglu, Ali Fuat Kaan Gok, Inanc Samil Sarici, Beyza Ozcinar, Nihat Aksakal, Recep Guloglu, Kayihan Gunay, Murat Aksoy, Enver Ozkurt, Mehmet Kurtoglu
PMID: 23720109  doi: 10.5505/tjtes.2013.47542  Sayfalar 223 - 228

8.
Çocuklarda ve erişkinlerde Özofagus yabancı cisimleri: 20 yıllık deneyim
Esophageal foreign bodies in children and adults: 20 years experience
Sezai Çelik, Bülent Aydemir, Handan Tanrıkulu, Tamer Okay, Ilgaz Doğusoy
PMID: 23720110  doi: 10.5505/tjtes.2013.22687  Sayfalar 229 - 234

9.
Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Periferik Sinir Lezyonlarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız: 28 Olgunun Değerlendirilmesi
Our Surgical Treatment Outcomes In Peripheral Nerve Lesions Depending On Gunshot Injuries: Assessment Of 28 Cases
Ali Kıvanç Topuz, Ahmet Eroğlu, Cem Atabey, Ahmet Çetinkal
PMID: 23720111  doi: 10.5505/tjtes.2013.02073  Sayfalar 235 - 240

10.
The role of bedside ultrasonography for occult scaphoid fractures in emergency department
Ahmet Yildirim, Erden Erol Unluer, Nergiz Vandenberk, Arif Karagoz
PMID: 23720112  doi: 10.5505/tjtes.2013.64927  Sayfalar 241 - 245

11.
Predominant Causes and Types of Orofacial Injury in Children Attending Emergency Department
Gamze Aren, Elif Sepet, Arzu Pınar Erdem, Ceren Güney Tolgay, Sinem Kuru, Cemalettin Ertekin, Recep Güloğlu, Acar Aren
PMID: 23720113  doi: 10.5505/tjtes.2013.75688  Sayfalar 246 - 250

12.
Van’da yaşanan 2011 depremi sonrası gözlenen yanık olgularının analizi
Analysis of Burn Cases Observed after the 2011 Van Earthquake
Recep Dursun, Sevdegul Karadas, Gokay Gormeli, Yasemin Isik, Cumhur Cakir, Cemile Ayse Gormeli
PMID: 23720114  doi: 10.5505/tjtes.2013.12268  Sayfalar 251 - 255

13.
Soda şişelerinin metal kapaklarının neden olduğu göz yaralanmaları
Ocular injuries caused by metal caps of carbonated mineral water bottles
Fazıl Cüneyt Erdurman, Osman Melih Ceylan, Volkan Hürmeriç, Alfrida Pellumbi, Ali Hakan Durukan, Güngör Sobacı
PMID: 23720115  doi: 10.5505/tjtes.2013.36675  Sayfalar 256 - 260

OLGU SUNUMU
14.
İstismara bağlı kafa travması: 3 olgu sunumu
Abusive head trauma: Report of 3 cases
Nilgün Demirli Çaylan, Gonca Yılmaz, Resmiye Oral, Can Demir Karacan, Pelin Zorlu
PMID: 23720116  doi: 10.5505/tjtes.2013.01460  Sayfalar 261 - 266

15.
Human Immunodeficiency Virus (HIV) İle İnfekte Bir Hastada Gelişen Bilateral Epidural Hematom: Olgu Sunumu
Bilateral Epidural Hematoma In A Patient With Human Immunodeficiency Virus (HIV) Infection: A Case Report
Bilal Kelten, Alper Karaoğlan, Mehmet Alpay Çal, Osman Akdemir, Türker Karancı
PMID: 23720117  doi: 10.5505/tjtes.2013.49799  Sayfalar 267 - 270

16.
Larynx, Hypopharynx And Mandible Injury Due To The External Penetrating Neck Injury
Gül Özbilen Acar, Muhammet Tekin, Osman H Çam, Emre Kaytancı
PMID: 23720118  doi: 10.5505/tjtes.2013.58259  Sayfalar 271 - 273

17.
Velpeau bandajı sonrası nadir bir komplikasyon: Hemopnömotoraks
A rare complication after Velpeau bandage: Hemopneumothorax
Ali Yeginsu, Makbule Ergin, Kürşat Gürlek
PMID: 23720119  doi: 10.5505/tjtes.2013.12354  Sayfalar 274 - 276

18.
Total Skalp, Alın, Sol Kulak, Kaşlar ve Üst Gözkapakları Amputasyonunun Başarılı Replantasyonu ve 6 yıllık Takip Sonuçları
A succesful replantation of total scalp, forehead, left ear, eyebrows and upper eyelids amputation and 6-year follow-up results
Özlenen Özkan, Gamze Bektaş, Anı Cinpolat, Ömer Özkan
PMID: 23720120  doi: 10.5505/tjtes.2013.66492  Sayfalar 277 - 281

19.
Künt Travma Sonucu Gelişen İzole Hiyoid Kırığı: Olgu Sunumu
Isolated Hyoid Bone Fracture due to Blunt Trauma: Case Report
Mehmet Özgür Erdoğan, Mehmet Koşargelir, Rasim Yorulmaz, Kaan Meriç, Barış Erdoğan
PMID: 23720121  doi: 10.5505/tjtes.2013.64436  Sayfalar 282 - 284