p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Aşırı kalabalık aciller için şikayet temelli bir model: Beş-Düzeyli Hacettepe Acil Triyaj Sistemi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(3): 205-214 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.44789

Aşırı kalabalık aciller için şikayet temelli bir model: Beş-Düzeyli Hacettepe Acil Triyaj Sistemi

Doğaç Niyazi Özüçelik1, Mehmet Mahir Kunt1, Mehmet Ali Karaca1, Bülent Erbil1, Bülent Sivri1, Ahmet Şahin1, Yeşim Çetinkaya Şardan1, Mehmet Mahir Özmen1, Bahar Güçiz Doğan2
1Acil Tıp Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
2Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

AMAÇ
Ülkemizdeki kalabalık aciller için geliştirdiğimiz şikayet temelli 5-düzeyli Hacettepe Acil Triyaj Sistemi’ni ESI 5-düzeyli triyaj sistemiyle karşılaştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Altı gün süresince hergün başka bir görevli tarafından HATS ile değerlendirilen hastalar, bir Acil Tıp Uzmanı tarafından HATS ile kör olarak tekrar değerlendirildiler. Her iki değerlendirme kararını bilmeyen ve ESI konusunda uzman olan başka bir Acil Tıp Uzmanı tarafından bağımsız ve kör olarak ESI ile değerlendirildiler.
BULGULAR
Araştırmadaki 308 hastanın 133’ü erkek, 175’i kadın ve yaş ortalaması 44,41 ± 18,033 bulunmuştur. HATS ile HATS-Kör karşılaştırıldığında gözlemler arası tutarlılık %97,40 (Kappa=0,963), ESI-Kör ile karşılaştırıldığında gözlemler arası tutarlılık %74,35 (Kappa=0,646) saptanmıştır. HATS-Kör ile ESI-Kör karşılaştırıldığında gözlemler arası tutarlılık %74,67 (Kappa=0,652) saptanmıştır. Birinci Acil Tıp Uzmanı, Acil Tıp Asistanı, ve Acil Hemşiresi ile HATS-Kör uygulayan İkinci Acil Tıp Uzmanı arasındaki tutarlılığın en yüksek olduğu (Kappa=1,0), İntern Doktor, tıbbi olmayan Acil Sekreteri ve Paramedik’in de çok iyi olduğu (Kappa= sırasıyla 0,971; 0,935; 0,864) saptanmıştır. HATS ile değerlendirilen hastalarda %7,25 yanlış yüksek triyaj, %1,08 yanlış düşük triyaj bulunmuştur.
SONUÇ
Aşırı kalabalık acil servisler için geliştirlmiş olan şikayet temelli HATS, gözlemler ve gözlemciler arası tutarlığı yüksek, yanlış triyaj oranları düşük, tıbbi olmayan sekreterden acil tıp uzmanına kadar herkesin kolaylıkla uygulayabileceği bir triyaj sistemidir.

Anahtar Kelimeler: Emergency Severity Index, Acil Servis, Acil Tıp, Triyaj, Hacettepe Acil Triyaj Sistemi, HATS, şikayet temelli triaj sistem

A model of complaint based for overcrowding emergency eepartment: Five-Level Hacettepe Emergency Triage System

Doğaç Niyazi Özüçelik1, Mehmet Mahir Kunt1, Mehmet Ali Karaca1, Bülent Erbil1, Bülent Sivri1, Ahmet Şahin1, Yeşim Çetinkaya Şardan1, Mehmet Mahir Özmen1, Bahar Güçiz Doğan2
1Department Of Emergency Medicine, Hacettepe University, Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey
2Department Of Public Health, Hacettepe University, Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

BACKGROUND
To compare ESI Five-Level Triage System with 5-Level Hacettepe Emergency Triage System, which was developed for Overcrowded EDs’ in our country.
METHODS
During 6 days, patients were assessed by a different ED staff everyday using HETS and they were re-evaluated blindly by an Emergency Physican using HETS. Then patients were evaluated blindly for a third time by an independent, ESI using Emergency Physican.
RESULTS
Of the patients in the study, 133 were men, 175 were women and the average age was 44.41 ± 18.033. Interrater agreement was found 97.40% (Kappa=0.963) between HETS and HETS-Blind, 74.35% (Kappa=0.646) between HETS and ESI-Blind, 74,67% (Kappa=0.652) between HETS-Blind and ESI-Blind. Interobserver agreement between the second Emergency Physician who is performing HETS-Blind and the first Emergency Physician, Resident, Nurse was found very good (Kappa=1.0). Intern Doctor, Non-Medical Secretary and Paramedic was found almost very good agreement (respectively; Kappa= 0.971; 0.935; 0.864). Overtraige 7.25% and undertraige 1.08% were found in HETS.
CONCLUSION
Complaint-based HEST developed for Overcrowded EDs’ is a triage system which has a very good agreement between observations and observers, provided with low undertrige and overtriage ratios and can be easily applied by all staff from non-medical secretary to the Emergency Physican.

Keywords: Emergency Severity Index, Emergency Medicine-Department, Triage, Hacettepe Emergency Triage System, HETS, Complaint-based triage system

Doğaç Niyazi Özüçelik, Mehmet Mahir Kunt, Mehmet Ali Karaca, Bülent Erbil, Bülent Sivri, Ahmet Şahin, Yeşim Çetinkaya Şardan, Mehmet Mahir Özmen, Bahar Güçiz Doğan. A model of complaint based for overcrowding emergency eepartment: Five-Level Hacettepe Emergency Triage System. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(3): 205-214

Sorumlu Yazar: Doğaç Niyazi Özüçelik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce