p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Künt Travma Sonucu Gelişen İzole Hiyoid Kırığı: Olgu Sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(3): 282-284 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.64436

Künt Travma Sonucu Gelişen İzole Hiyoid Kırığı: Olgu Sunumu

Mehmet Özgür Erdoğan1, Mehmet Koşargelir1, Rasim Yorulmaz1, Kaan Meriç2, Barış Erdoğan3
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul
3Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul

Ozet
Giriş: Hiyoid kemik kırıkları nadir görülür. Hiyoid kemik kırığının teşhisi zor olup; yüksek şüphe ile tanısı konulabilir. Burada künt travmaya bağlı gelişen izole hiyoid kırığı vakası sunulmaktadır.
Olgu sunumu: 26 yaşında bayan hasta araç içi trafik kazası sonucu acil servisimize başvurdu. Hasta yutma güçlüğü ve boyunda ağrı ve rahatsızlık hissinden şikayetçiydi. Fizik muayenede boyunda hiperemi ve hassasiyet mevcuttu. Boyun tomografisi çekilen hastada hiyoid fraktürü gözlendi. Hasta medikal tedavi uygulanarak 24 saat gözlendi. Poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi.
Sonuç: Acil hekimi künt travmalarda hiyoid kırığı oluşma riskini dikkate almalıdır. Hiyoid kırıklı hastalar 24 saat gözlenmelidir. Genellikle bu hastalar için medikal tedavi yeterli sonuçları vermektedir.

Anahtar Kelimeler: hiyoid, kırık, künt travma

Isolated Hyoid Bone Fracture due to Blunt Trauma: Case Report

Mehmet Özgür Erdoğan1, Mehmet Koşargelir1, Rasim Yorulmaz1, Kaan Meriç2, Barış Erdoğan3
1Department Of Emergency Medicine, Haydarpasa Numune Research And Training Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Radiology, Haydarpasa Numune Research And Training Hospital, İstanbul, Turkey
3Department Of Otolaryngology, Sisli Etfal Research And Training Hospital, İstanbul, Turkey

Introduction: Fractures of the hyoid bone are very rare. Diagnosis of hyoid fracture is difficult and can be made only with a strong degree of suspicion. We report a case of isolated hyoid bone fracture due to blunt trauma to the neck.
Case report: A 26 year old woman was admitted to emergency department for motor vehicle accident. She complained of disphagia and anterior neck discomfort. Physical examination showed hiperemia and tenderness of neck. A tomographic scan of neck was performed. The findings demonstrated hyoid fracture. Patient was observed with medical therapy for 24 hours and discharged with recommendation of outpatient control.
Conclusion: Emergency physician has to be aware of the possibility of hyoid fractures in blunt traumas. Patients with hyoid fracture should be observed for 24 hours. Generally, medical treatment is satisfactory in isolated hyoid fractures.

Keywords: hyoid, fracture, blunt trauma

Mehmet Özgür Erdoğan, Mehmet Koşargelir, Rasim Yorulmaz, Kaan Meriç, Barış Erdoğan. Isolated Hyoid Bone Fracture due to Blunt Trauma: Case Report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(3): 282-284

Sorumlu Yazar: Mehmet Özgür Erdoğan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe