p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Bilgisayarlı tomografi traktografinin sırt/flank delici-kesici alet yaralanmalarının değerlendirilmesindeki rolü [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 137-141 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.88107

Bilgisayarlı tomografi traktografinin sırt/flank delici-kesici alet yaralanmalarının değerlendirilmesindeki rolü

Talha Sarigoz1, Yusuf Sevim2, Inanc Samil Sarici3, Omer Topuz2, Tamer Ertan2
1Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kayseri
2Kayseri Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kayseri
3Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Klinği, İstanbul

AMAÇ: Sırt ve flank bölge delici alet yaralanmalarına klinik yaklaşım yıllar içinde değişim gösterdi. Bu yazıda, bilgisayarlı tomografi traktografinin sırt/flank delici alet yaralanmalası olan hastalardaki potansiyelini tartışmak istedik.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu geriye dönük çalışmada, sırt/flank bölgeye sınırlı delici alet yaralanması olam toplam 25 hasta dahil edildi. İlk resüsitasyon ve fizik muayenenin ardından, traktografi delici alet yaralanmasından yapıldı. Sonrasında hastalara intravenöz kontrastlı bilgisayarlı tomografi çekildi.
BULGULAR: Bilgisayarlı tomografi traktografi 15 (%60) hastada laparotomiden kaçınmaya ve 10 (%40) hastada da periton ihlalini doğru olarak göstermemize yardımcı oldu. Konservatif olarak takip edilen hiç bir hasta gözden kaçmış yaralanma ile tekrar başvurmadı.
TARTIŞMA: Traktografinin bilgisayarlı tomografiye eklenmesi, sırt/flank delici alet yaralanmalarının değerlendirilmesinde güvenilir, hızlı, para ve zaman tasarruflu bir tekniktir.

Anahtar Kelimeler: Delici, laparotomi; periton; sırt yaralanması; tomografi; yara.

Role of computed tomography tractography in evaluation of back/flank stab wounds

Talha Sarigoz1, Yusuf Sevim2, Inanc Samil Sarici3, Omer Topuz2, Tamer Ertan2
1Department of General Surgery, Develi Hatice-Muammer Kocatürk State Hospital, Kayseri-Turkey
2Department of General Surgery, Kayseri City Hospital, Kayseri-Turkey
3Department of General Surgery, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The clinical approach to back/flank wounds has evolved over the years. The aim of this study was to discuss the potential of computed tomography tractography in patients with a stab wound to the back or flank.
METHODS: A total of 25 stable patients with stab wounds confined to the back/flank region were enrolled in this retrospective study. After initial resuscitation and physical examination, tractography was performed at the site of the stab wound. The patients subsequently underwent computed tomography with intravenous contrast.
RESULTS: Computed tomography tractography helped avoid a laparotomy in 15 (60%) patients and accurately revealed a peritoneal breach in 10 (40%) patients. No missed injuries were reported in the conservatively followed patients.
CONCLUSION: The addition of tractography to computed tomography is a safe, fast, and cost- and time-effective technique to evaluate back/flank stab wounds.

Keywords: Back injuries, laparotomy; peritoneum; stab; tomography; wound.

Talha Sarigoz, Yusuf Sevim, Inanc Samil Sarici, Omer Topuz, Tamer Ertan. Role of computed tomography tractography in evaluation of back/flank stab wounds. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 137-141

Sorumlu Yazar: Talha Sarigoz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce