p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Yıldırım düşmesine bağlı oluşan farklı otolaringolojik tablolar: Üç hastaya ait klinik rapor [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 163-166 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.88580

Yıldırım düşmesine bağlı oluşan farklı otolaringolojik tablolar: Üç hastaya ait klinik rapor

Erbil Kılıç1, Hakan Genç2, Ümit Aydın3, Burak Aşık4, Bülent Satar3
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Servisi, İstanbul
2Isparta Asker Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Servisi, Isparta
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
4Şırnak Asker Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Servisi, Şırnak

Yıldırım düşmesi, ölümcül veya morbit yaralanmalara sebep olabilir. Bu morbit yaralanmaların bir kısmı otolaringolojik semptom ve bulgularla birliktedir. Yıldırım düşmesine bağlı yaralanmalarda en sık görülen odyovestibüler lezyon; timpanik membran rüptürüne bağlı iletim tipi işitme kaybıdır. Ayrıca çeşitli tiplerde sensörinöral işitme kaybı ve dizines da görülebilir. Bu yazıda, yıldırım düşmesine bağlı otolaringolojik lezyonu olan üç hastanın klinik tablosu sunuldu. İlk hastanın sağ kulağında orta-frekans işitme kaybı varken sol kulağında yüksek frekans sensörinöral işitme kaybı vardı. İkinci hastanın sağ kulağında sadece yüksek frekans sensörinöral işitme kaybı vardı. Üçüncü hastada ise, yıldırım çarpması sonrası, periferik fasiyal paralizi ve aynı tarafta perilenf fistülü tespit edildi. Yıldırım çarpması sonrasında bir kulağında orta-frekans işitme kaybı oluşan hastamız, yıldırım çarpması sonrası orta-frekans sensörinöral işitme kaybı meydana gelen literatürde bildirilmiş ilk hastadır.

Anahtar Kelimeler: Orta-frekans işitme kaybı, periferik fasiyal paralizi, perilenf fistülü, yıldırım çarpması, yüksek frekans işitme kaybı.

Variations in otological presentation of lightning strike victims: Clinical report of 3 patients

Erbil Kılıç1, Hakan Genç2, Ümit Aydın3, Burak Aşık4, Bülent Satar3
1Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Gülhane Military Medicine Academy, Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery Department, Isparta Military Hospital, Isparta-Turkey
3Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery Gülhane Military Medicine Academy, Ankara-Turkey
4Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Şırnak Military Hospital, Şırnak-Turkey

Lightning strike can cause fatal or nonfatal injuries. Some nonfatal injuries are associated with otological symptoms and findings. Conductive hearing loss due to rupture of the tympanic membrane is the most common audiovestibular lesion of lightning strike. Various forms of sensorineural hearing loss and dizziness have also been reported. Presently described are 3 cases of lightning strike injury. First patient had mid-frequency hearing loss in right ear and high frequency sensorineural hearing loss in left ear. Second patient had high frequency sensorineural hearing loss in left ear, and the third had peripheral facial palsy with perilymphatic fistula on same side. This is the first documented case of mid-frequency hearing loss occurring after lightning strike.

Keywords: High frequency hearing loss, lightning strike, mid-frequency hearing loss, perilymphatic fistula; peripheral facial nerve palsy.

Erbil Kılıç, Hakan Genç, Ümit Aydın, Burak Aşık, Bülent Satar. Variations in otological presentation of lightning strike victims: Clinical report of 3 patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 163-166

Sorumlu Yazar: Erbil Kılıç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce