p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 23 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - Mart 2017
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Tibia cisim kırıklarında iki farklı cerrahi yöntemin kompartman basıncı üzerine etkisi: Tavşan modelinde deneysel bir çalışma
The effect of 2 different surgical methods on intracompartmental pressure value in tibial shaft fracture: An experimental study in a rabbit model
Cemil Ertürk, Mehmet Akif Altay, Nuray Altay, İbrahim Avşin Öztürk, İslam Baykara, Cemil Sert, Uğur Erdem Işıkan
PMID: 28467588  doi: 10.5505/tjtes.2016.82177  Sayfalar 85 - 90

2.
Sıçan segmenter kemik defekti modelinde trombositten zenginleştirilmiş plazmanın ve demineralize kemik matriksinin kırık iyileşmesi üzerine etkisinin karşılaştırılması
A comparison of the effects of platelet-rich plasma and demineralized bone matrix on critical bone defects: An experimental study on rats
Egemen Turhan, Mustafa Kemal Akça, Ahmet Bayar, Murat Songür, Selçuk Keser, Mahmut Nedim Doral
PMID: 28467589  doi: 10.5505/tjtes.2016.68249  Sayfalar 91 - 99

3.
Deneysel akut pankreatitte nötrofil fonksiyonları üzerine N-asetilsistein’in etkisi
Effect of N-acetylcysteine on neutrophil functions during experimental acute pancreatitis
Kemal Atayoğlu, Günay Gürleyik, Gülderen Demirel, Selvinaz Özkara
PMID: 28467574  doi: 10.5505/tjtes.2016.59844  Sayfalar 100 - 106

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Sol torakoabdominal bölge delici kesici alet yaralanması olan hastalarda diafragmanın değerlendirilmesinde tanısal laparoskopinin önemi: İleriye yönelik kohort çalışması
Importance of diagnostic laparoscopy in the assessment of the diaphragm after left thoracoabdominal stab wound: A prospective cohort study
Metin Yücel, Adnan Özpek, Hüseyin Kerem Tolan, Fatih Başak, Gürhan Baş, Ethem Ünal, Orhan Alimoğlu
PMID: 28467575  doi: 10.5505/tjtes.2016.91043  Sayfalar 107 - 111

5.
Akut pankreatitte Ranson skoru ile eritrosit dağılım hacmi arasındaki korelasyon
Correlation between Ranson score and red cell distribution width in acute pancreatitis
Murat Özgür Kılıç, Canbert Çelik, Cemil Yüksel, Barış Doğu Yıldız, Mesut Tez
PMID: 28467576  doi: 10.5505/tjtes.2016.27895  Sayfalar 112 - 116

6.
Önkol damar onarımlarının değerlendirilmesi: Arter onarımı ile ilişkili fonksiyonel sonuçlar
Evaluation of forearm arterial repairs: Functional outcomes related to arterial repair
Musa Kemal Keleş, Tekin Şimşek, Veysel Polat, Engin Yosma, Ahmet Demir
PMID: 28467577  doi: 10.5505/tjtes.2016.36080  Sayfalar 117 - 121

7.
Yüksek riskli geriatrik hastalarda inguinal hernilere yaklaşım: Elektif mi, acil mi olmalıdır?
Approach to inguinal hernia in high-risk geriatric patients: Should it be elective or emergent?
Rıza Gürhan Işıl, Pınar Yazıcı, Uygar Demir, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Ufuk Oğuz İdiz, Canan Tülay Işıl, Mahmut Kaan Demircioğlu, Mehmet Mihmanlı
PMID: 28467578  doi: 10.5505/tjtes.2016.36932  Sayfalar 122 - 127

8.
Acil cerrahi sonrası tanı alan primer ince bağırsak non-Hodgkin lenfomaları
Primary small intestinal non-Hodgkin lymphoma diagnosed after emergency surgery
Tevfik Avcı, Hakan Yabanoğlu, İlker Murat Arer, Nazım Emrah Koçer, Kenan Çalışkan, Pelin Böcek, Yahya Ekici
PMID: 28467579  doi: 10.5505/tjtes.2016.02359  Sayfalar 128 - 133

9.
Negatif apendektomilerden kaçınmanın yolu: Ultrasonografi bunu başarabilir mi?
How to avoid negative appendectomies: Can US achieve this?
Kinyas Kartal, Pınar Yazıcı, Taner Mehmet Ünlü, Mehmet Uludağ, Mehmet Mihmanlı
PMID: 28467580  doi: 10.5505/tjtes.2016.79328  Sayfalar 134 - 138

10.
Ciddi yanık hastalarında erken “do not resuscitate-resüsite etme” talimatı verilebilir mi?
Can we make an early ‘do not resuscitate’ decision in severe burn patients?
Yücel Yüce, Hakan Ahmet Acar, Kutlu Hakan Erkal, Erhan Tuncay
PMID: 28467581  doi: 10.5505/tjtes.2016.71508  Sayfalar 139 - 143

11.
Distal tibia kırıklarının minimal invaziv tespiti rotasyonel deformiteye neden olmaz: Yirmi dört hastanın bilgisayarlı tomografi incelemesi
Minimal invasive fixation of distal tibial fractures does not result in rotational malalignment: A report of 24 cases with CT imaging
Mehmet Mesut Sönmez, Deniz Gülabi, Meriç Uğurlar, Metin Uzun, Sezgin Sarban, Ali Şeker
PMID: 28467582  doi: 10.5505/tjtes.2016.59153  Sayfalar 144 - 149

12.
Patella distal ucu parçalı kırığının onarımı
Repair of comminuted fracture of the lower patellar pole
Elsayed Ibraheem Elsayed Massoud
PMID: 28467583  doi: 10.5505/tjtes.2016.46402  Sayfalar 150 - 155

13.
Geriatrik politravma: Risk profili ve prognoz faktörleri
The geriatric polytrauma: Risk profile and prognostic factors
Holger Rupprecht, Hans Jürgen Heppner, Kristina Wohlfart, Alp Türkoğlu
PMID: 28467584  doi: 10.5505/tjtes.2016.77177  Sayfalar 156 - 162

OLGU SERISI
14.
Yıldırım düşmesine bağlı oluşan farklı otolaringolojik tablolar: Üç hastaya ait klinik rapor
Variations in otological presentation of lightning strike victims: Clinical report of 3 patients
Erbil Kılıç, Hakan Genç, Ümit Aydın, Burak Aşık, Bülent Satar
PMID: 28467585  doi: 10.5505/tjtes.2016.88580  Sayfalar 163 - 166

OLGU SUNUMU
15.
Kötü başlangıç prognostik faktörlere sahip açık göz yaralanmasında cerrahisi sonrası mükemmel anatomik ve görsel iyileşme
An excellent anatomical and visual recovery after surgical repair of an open eye injury with poor baseline prognostic factors
Serpil Yazgan, Orhan Ayar, Orçun Akdemir, Yaran Koban
PMID: 28467586  doi: 10.5505/tjtes.2016.23790  Sayfalar 167 - 169

16.
Behçet hastalığı ile ilişkili süperior vena kava sendromu ve kanayan downhill varisler: Nadir bir komplikasyon
Behçet’s disease-related superior vena cava syndrome and bleeding downhill varices: A rare complication
Bülent Yaşar, Gamze Kılıçoğlu
PMID: 28467587  doi: 10.5505/tjtes.2016.92145  Sayfalar 170 - 172