p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Behçet hastalığı ile ilişkili süperior vena kava sendromu ve kanayan downhill varisler: Nadir bir komplikasyon [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 170-172 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.92145

Behçet hastalığı ile ilişkili süperior vena kava sendromu ve kanayan downhill varisler: Nadir bir komplikasyon

Bülent Yaşar1, Gamze Kılıçoğlu2
1Çamlıca Erdem Hastanesi, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Süperior vena kava’nın herhangi bir nedenle tıkanması, yemek borusunun üst kısmında venöz genişlemeler ile sonuçlanır ve bunlar “downhill-aşağı yönlü” varisler olarak adlandırılır. Nadir olmasına rağmen, kanamaları hayatı tehdit edici olabilir. Bu yazıda, Behçet hastalığı’na bağlı süperior vena kava tıkanıklığı sonucu gelişen ve kanayan üst yemek borusu varisli bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, downhill varisler, süperior vena kava sendromu.

Behçet’s disease-related superior vena cava syndrome and bleeding downhill varices: A rare complication

Bülent Yaşar1, Gamze Kılıçoğlu2
1Department of Gastroenterology and Hepatology, Çamlıca Erdem Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Radiology, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

Obstruction of the superior vena cava (SVC) due to any cause results in development of venous collaterals in the upper part of the esophagus, known as “downhill” varices. Although rare, bleeding can be life-threatening. Presently described is case of Behçet’s disease-related SVC occlusion in a patient who presented with gastrointestinal bleeding from upper esophageal varices.

Keywords: Behçet’s disease, downhill varices, superior vena cava syndrome.

Bülent Yaşar, Gamze Kılıçoğlu. Behçet’s disease-related superior vena cava syndrome and bleeding downhill varices: A rare complication. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 170-172

Sorumlu Yazar: Bülent Yaşar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce