p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Balık kılçığının neden olduğu terminal ileum perforasyonu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 89-91 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.90912

Balık kılçığının neden olduğu terminal ileum perforasyonu

Ayhan Mutlu1, Ender Uysal2, Levent Ulusoy1, Cihan Duran1, Derya Selamoğlu1
1Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü, İstanbul

Gastrointestinal sistemin yabancı cisimlerle perforasyonu farklı klinik tablolarla kendini gösterebilir ve operasyon öncesi doğru tanı nadiren konulur. Biz hastanemize sağ alt karın ağrısı ile başvuran, klinik olarak akut apandisit ve divertikülit öntanıları düşünülen, 69 yaşındaki kadın hastanın multidedektör bilgisayarlı tomografi incelemesinde balık kılçığına bağlı terminal ileum perforasyonu saptadık. Bu gibi olgularda doğru tanı koyabilmek için öncelikle klinik olarak şüphelenmek gerekir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak perforasyonu, balık kılçığı; multidedektör bilgisayarlı tomografi.

A fish bone causing ileal perforation in the terminal ileum

Ayhan Mutlu1, Ender Uysal2, Levent Ulusoy1, Cihan Duran1, Derya Selamoğlu1
1Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Radyoloji Servisi, Şişli, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Servisi, Şişli, İstanbul

Foreign body perforation of the gastrointestinal (GI) tract has diverse clinical manifestations, and the correct preoperative diagnosis is seldom made. We report the case of a 69-year-old woman who experienced severe pain in the right iliac fossa. The presumptive diagnosis was acute purulent appendicitis or diverticulitis. Multidetector computed tomography (MDCT) imaging showed the fish bone perforation of the terminal ileum. A high index of suspicion should always be maintained in order for the correct diagnosis to be made.

Keywords: Bowel perforation, fishbone; multidetector computed tomography.

Ayhan Mutlu, Ender Uysal, Levent Ulusoy, Cihan Duran, Derya Selamoğlu. A fish bone causing ileal perforation in the terminal ileum. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 89-91

Sorumlu Yazar: Ayhan Mutlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce