p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Kolaylıkla atlanabilen bir antite olan epiploik apandisitin bilgisayarlı tomografi bulguları: Olgu serisi ve literatürün gözden geçirilmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(6): 489-494 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.99894

Kolaylıkla atlanabilen bir antite olan epiploik apandisitin bilgisayarlı tomografi bulguları: Olgu serisi ve literatürün gözden geçirilmesi

Rabia Ergelen1, Ruslan Asadov1, Burcu Özdemir1, Derya Tureli1, Baha Tolga Demirbaş2, Davut Tuney1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Primer epiploik apandisit (PEA) nadir görülen bir hastalıktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu yazıda PEA tanısı alan 45 hastanın klinik verileri ve bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Fizik muayene bulguları ve ağrının lokalizasyonuna göre hastalar akut apandisit (n=13), akut kolesistit (n=2), akut diverkülit (n=19), renal kolik (n=7) ve over patolojisi (n=4) öntanılarını aldılar. Bu hastalara BT incelemesi sonucunda PEA tanısı konuldu.
TARTIŞMA: Primer epiploik apandisit patogonomik olmayan klinik ve laboratuvar bulgularına sahiptir ve akut karın hastalıklarının değerlendirilmesinde akılda tutulması gereken bir klinik antitedir.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, epiploik, tomografi.

Computed tomography findings of primary epiploic appendagitis as an easily misdiagnosed entity: Case series and review of literature

Rabia Ergelen1, Ruslan Asadov1, Burcu Özdemir1, Derya Tureli1, Baha Tolga Demirbaş2, Davut Tuney1
1Department of Radiology, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of General Surgery, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Primer epiploic appendagitis (PEA) is an uncommon condition.
METHODS: We retrospectively reviewed the clinical records and computed tomography (CT) findings of 45 patients with PEA.
RESULTS: On the basis of physical examination and pain localization, presumptive clinical diagnosis was acute appendicitis (n=13), acute cholecystitis (n=2), acute diverticulitis (n=19), renal colic (n=7) and ovarian pathology (n=4).
CONCLUSION: Although it has no characteristic clinical and laboratory features, CT is the best modality for accurate diagnosis of PEA.

Keywords: Appendagitis, epiploic, tomography.

Rabia Ergelen, Ruslan Asadov, Burcu Özdemir, Derya Tureli, Baha Tolga Demirbaş, Davut Tuney. Computed tomography findings of primary epiploic appendagitis as an easily misdiagnosed entity: Case series and review of literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(6): 489-494

Sorumlu Yazar: Rabia Ergelen, Türkiye
Makale Dili: İngilizce