p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 11 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 11 (3)
Cilt: 11  Sayı: 3 - Temmuz 2005
1.
Finite element method based stress analysis of zone I and zone II sacral fractures
Hakan Bozkuş, Murat Hancı, M Emin Sünbüloğlu, M Ali Tunalı, S Ergun Bozdağ, Önder Aydıngöz, Alaattin Arpacı
PMID: 16100662  Sayfalar 189 - 194

2.
Mikrobiyal DNA tayini ile kolorektal anastomoz kaçaklarının erken tanısı
Early diagnosis of colorectal anastomotic leakages by detection of bacterial genome
Turgay Emet, Yılmaz Bilsel, Metin Tilki, Ali Sürmelioğlu, Yılmaz User
PMID: 16100663  Sayfalar 195 - 200

3.
Karıniçi hipertansiyon modelinde gelişen bakteriyel translokasyon üzerine selektif bağırsak dekontaminasyon ve mekanik bağırsak temizliğinin etkileri
The effect of selective bowel decontamination and mechanical bowel preparation on bacterial translocation due to intraabdominal hypertension
Doğan Gönüllü, Ahmet Ceylan, Okan Demiray, Meltem Erpek Üzümcü, Ferda Nihat Köksoy, Osman Yücel
PMID: 16100664  Sayfalar 201 - 205

4.
Ateşli silahla başından yaralanmış sivil hastalarda prognozu etkileyen faktörlerin ayrımı için istatistiksel bir çalışma
A statistical analysis for the identification of factors effecting prognosis of civilian patients with cranial gunshot wounds
Hikmet Turan Süslü, Erhan Çelikoğlu, Ayçiçek Çeçen, Mustafa Bozbuğa
PMID: 16100665  Sayfalar 206 - 211

5.
Femur başı epifiz kaymasında olduğu pozisyonda tek vida ile tespit
In situ pinning on slipped femoral capital epipyhysis with a single cannulated screw
Emre Çullu, Kadir Damgacı, Ş Öner Şavk
PMID: 16100666  Sayfalar 212 - 217

6.
Hafif kafa travmalı olgularda bilgisayarlı tomografi endikasyonları
Indications for computed tomography in patients with mild head injuries
Burak O Boran, Nehir Barut, Cem Akgün, Erhan Çelikoğlu, Mustafa Bozbuğa
PMID: 16100667  Sayfalar 218 - 224

7.
Anterior mandibula kırıklarının onarımında vida-tel kombinasyon tekniği
Screw-wire combination technique in the reconstruction of anterior mandible fractures
Mithat Akan, Kaan Gideroğlu, Tayfun Aköz
PMID: 16100668  Sayfalar 225 - 229

8.
The effect of delayed admission in burn centers on wound contamination and infection rates
Serhat Özbek, Yeşim Özgenel, Abdullah Etöz, Selçuk Akın, Ramazan Kahveci, Yasemin Heper, İlker Ercan, Mesut Özcan
PMID: 16100669  Sayfalar 230 - 237

9.
Pediatrik travma skorunun künt karın travmalarındaki tanısal değeri
Diagnostic value of pediatric trauma score in blunt abdominal injuries
Mustafa İnan, Turan Ceylan, Süleyman Ayvaz, Burhan Aksu, Mehmet Pul
PMID: 16100670  Sayfalar 238 - 241

10.
A rare case of splenic infarct presenting with acute Abdomınal pain due to polyarteritis nodosa: case report and review of the literature
Burçak Kabaoğlu, Halil Coşkun, Hakan Yanar, Ercan Karaarslan, Tunç Yaltı
PMID: 16100671  Sayfalar 242 - 246

11.
Anüsten prolabe olan inen kolon tümörü: Olgu Sunumu
A descending colon tumour prolapsing from anus: case Report
Mehmet Öğüş, Ayhan Dinçkan, Tekinalp Gelen, Nazif Aksoy
PMID: 16100672  Sayfalar 247 - 249

12.
Asılarak intihar girişiminde bulunan kadın olguda global serebral iskemi bulguları
Global cerebral ischemic findings in a woman who attempted to commit suicide by hanging
Gökhan Akdemir, Fikret Ergüngör
PMID: 16100673  Sayfalar 250 - 253

13.
Kurusıkı tabanca atışı sonucu gelişen juguler ven yaralanması
Juguler vein gunshot injury from blank cartridges
İbrahim İkizceli, Levent Avşaroğulları, Erdoğan Mütevelli Sözüer, Çağlar Özdemir, Harun Tuğcu, Hasan Sever, Hikmet Duymaz
PMID: 16100674  Sayfalar 254 - 257

14.
Aşil tendon ve yumuşak doku defektinin rekonstrüksiyonunda serbest radial önkol flep transferi: Olgu Sunumu
Free radial forearm flap transfer for the reconstruction of the Achilles tendon and soft tissue defect: a case report
Erhan Çoşkunol, Oğuz Özdemir, Taçkın Özalp
PMID: 16100675  Sayfalar 258 - 262