p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 12 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama




SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 12 (1)
Cilt: 12  Sayı: 1 - Ocak 2006
1.
Hava yoluyla hasta ve yaralı taşınması
Aeromedical evacuation of critically ill and injured patients
M Öner MENTEŞ, Hakan AKINCI
PMID: 16456744  Sayfalar 1 - 8

2.
Köpeklerde maksillofasiyal çarpma sonucu diş pulpasında gelişen dolaylı yaralanma üzerine ultrastrüktürel bir çalışma
An ultrastructural study on indirect trauma of dental pulp caused by maxillofacial impact injury in dogs
Changqun REN, Ruifeng LIU, Lei TIAN, Peng CHEN, Shuxia ZHOU
PMID: 16456745  Sayfalar 9 - 16

3.
Erken enteral ve glütaminli enteral beslenme kolon anastomoz iyileşmesini desteklemektedir
Early enteral and glutamine enriched enteral feeding ameliorates healing of colonic anastomosis
İbrahim GÖKPINAR, Emin GÜRLEYİK, Mevlut PEHLİVAN, Ömer ÖZCAN, İsmet ÖZAYDIN, Arif ASLANER, Yavuz DEMİRARAN, Mustafa GÜLTEPE
PMID: 16456746  Sayfalar 17 - 21

4.
Nörojenik pulmoner ödem: Gözleme dayalı prospektif bir çalışma
Neurogenic pulmonary edema: a prospective study based on observation
Özkan İ AKINCI, Aylin EKER, Tülin ERDEM, Ayşe YILDIRIM, Altay SENCER, Figen ESEN, Nahit ÇAKAR
PMID: 16456747  Sayfalar 22 - 25

5.
Akut nekrotizan pankreatit: Otuz sekiz hastanın tedavi sonuçları
Acute necrotizing pancreatitis: the results of the management of 38 patients
Mustafa TİRELİ, Atilla YILDIRIM, Cem GÜÇLÜ, Bülent ÇALIK, Burcu DİLİÜZ
PMID: 16456748  Sayfalar 26 - 34

6.
Künt karaciğer travmasında uyguladığımız cerrahi yöntemlerin değerlendirilmesi
Evaluation of surgical methods in patients with blunt liver trauma
Sadullah Girgin, Ercan Gedik, İbrahim Halil Taçyıldız
PMID: 16456749  Sayfalar 35 - 42

7.
Hemodinamik yönden stabil olmayan künt travmalı hastalarda noninvaziv tedavi
Noninvasive management strategy in hemodynamically unstable patients with blunt trauma
F Cem GEZEN, Tarık G ÇİNÇİN, Mustafa ÖNCEL, Selahattin VURAL, Ayhan ERDEMİR, Gülay DALKILIÇ, Cengiz MENTEŞ, Barış TÜZÜN
PMID: 16456750  Sayfalar 43 - 50

8.
Çocuk apandisitlerinde düz karın radyografisi bulgularına yönelik bir değerlendirme: 424 çocuk içeren bir serinin sonuçları
An evaluation of individual plain abdominal radiography findings in pediatric appendicitis: results from a series of 424 children
Çiğdem Ulukaya DURAKBAŞA, İnkılap TAŞBAŞI, Ahmet Nadir TOSYALI, Murat MUTUS, Varol ŞEHİRALTI, Ebru ZEMHERİ
PMID: 16456751  Sayfalar 51 - 58

9.
112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görevli doktorların temel yaşam desteği, ileri kardiyak yaşam desteği ve doktorun adli sorumlulukları konularındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi
Assessment of physicians employed in emergency medical services about their level of knowledge on basic life support, advanced cardiac life support and medicolegal responsibilities
Suat KIMAZ, Suna SOYSAL, Arif H ÇIMRIN, Türkan GÜNAY
PMID: 16456752  Sayfalar 59 - 67

10.
Gecikmiş diyafragma hernisi onarımı sırasında saptanan ve eski bir penetran torakoabdominal travma sonucu oluşmuş intratorasik splenozis
Intrathoracic splenosis secondary to previous penetrating thoracoabdominal trauma diagnosed during delayed diaphragmatic hernia repair
Ali AKTEKİN, Günay GÜRLEYİK, Alper ARMAN, Hüseyin PEKCAN, Abdullah SAĞLAM
PMID: 16456753  Sayfalar 68 - 70

11.
Travmaya bağlı bir akciğer kist hidatiği rüptürü: Olgu sunumu
Traumatic rupture of a pulmonary hydatid cyst: a case report
Ekber ŞAHİN, Melih KAPTANOĞLU, Aydın NADİR, Canan CERAN
PMID: 16456754  Sayfalar 71 - 75

12.
Rektus kılıfı hematomu: Olgu sunumu
A case of rectus sheath hematoma
Zülfikar KARABULUT, İlker ABCI, Hatice LAKADAMYALI, Önder GEBEDEK
PMID: 16456755  Sayfalar 76 - 78

13.
Ankilozan spondilitli bir olguda travma sonrası servikal Chance kırığı: Olgu sunumu
Posttraumatic Chance fracture of the cervical spine in a case with ankylosing spondylitis: a case report
H Mustafa ÖZDEMİR, Ömer ERKOÇAK, Mehmet DEMİRAYAK, Tunç ÖGÜN
PMID: 16456756  Sayfalar 79 - 82