p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 12 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 12 (2)
Cilt: 12  Sayı: 2 - Nisan 2006
1.
Travma olgularında hastane öncesi yaşam desteği seçimi: Temel ya da ileri travma yaşam desteği
Prehospital life support in trauma patients: basic or advanced trauma life support
Mehmet Özdoğan, Fatih Ağalar, Mehmet Eryılmaz, Gürkan Özel, Korhan Taviloğlu
PMID: 16676246  Sayfalar 87 - 94

2.
Hemorajik şokta hızlı ve yavaş sıvı infüzyonunun koagülasyon faktörleri üzerine etkisi: Köpekte deneysel çalışma
The effects of rapid and slow infusion of fluid on coagulation factors in hemorrhagic shock: an experimental dogs model
İbrahim İkizceli, Erdoğan M Sözüer, Levent Avşaroğulları, Özlem Canöz, Cuma Yıldırım, Can Küçük
PMID: 16676247  Sayfalar 95 - 100

3.
Ameliyat sonrası karın içi yapışıklık oluşumunda bağırsak kan akımındaki değişiklikler ve Endotelin-1 bloğunun rolü
Intestinal blood flow alterations in postoperative intraabdominal adhesion formation and the role of Endothelin-1 blockade
Ömer Günal, Salah Ghandour, Mustafa Deniz, Arif Aslaner
PMID: 16676248  Sayfalar 101 - 106

4.
Travmatik subaraknoid kanamalar: 58 olguluk prospektif çalışma
Traumatic subarachnoid hemorrhage: a prospective study of 58 cases
Ali İhsan Ökten, Yurdal Gezercan, Rüçhan Ergün
PMID: 16676249  Sayfalar 107 - 114

5.
Prokalsitonin şiddetli akut pankreatitin bir belirtecidir
Procalcitonin is a predictive marker for severe acute pancreatitis
Nurullah Bülbüller, Osman Doğru, Refik Ayten, Handan Akbulut, Yavuz Selim İlhan, Ziya Çetinkaya
PMID: 16676250  Sayfalar 115 - 120

6.
Ekstremite replantasyon-revaskülarizasyon ve amputasyonlarından sonra beyinde somatotropik reorganizasyon: SPECT analizi ile araştırma
Somatotrophic reorganization in the brain after extremity replantation, revascularization and amputations: investigated by SPECT analysis
Kadir Ertem, K. Ersoy Kekilli, Cengiz Yağmur, İrfan Ayan, Songül Turgut, Hacı Bostan, Arslan Bora
PMID: 16676251  Sayfalar 121 - 128

7.
Adli otopsilerde ölüm nedeni olarak akciğer ve sistemik yağ embolizmi
Pulmonary and systemic fat embolism as a cause of death in forensic autopsy practice
Arzu Akçay Turan, Safa Çelik, Ferah Karayel, Işıl Pakiş, Nadir Arıcan
PMID: 16676252  Sayfalar 129 - 134

8.
Elektrik çarpması sonucu acil servise başvuran hastaların epidemiyolojik özellikleri
Epidemiological characteristics of electrical injuries of patients applied to the emergency department
Behçet Al, Mustafa Aldemir, Cahfer Güloğlu, İsmail Hamdi Kara, Sadullah Girgin
PMID: 16676253  Sayfalar 135 - 142

9.
Bası yarası olan hastalara uyguladığımız cerrahi tedavi yöntemleri ve sonuçları
Surgical coverage technics of pressure sores and their outcomes
Ufuk Bilkay, Evren Helvacı, Cenk Tokat, Cüneyt Özek, Yalçın Akın
PMID: 16676254  Sayfalar 143 - 149

10.
Apandiks’in karsinoid tümörü: Tedavisi ve sonuçları
Carcinoid tumors of appendix: treatment and outcome
Halil Coşkun, Özgür Bostancı, M. Ece Dilege, Mehmet Mihmanlı, Banu Yılmaz, İsmail Akgün, Sadık Yıldırım
PMID: 16676255  Sayfalar 150 - 154

11.
Akut karında spiral BT: Bir intestinal intussusepsiyon olgusu
Emergency helical CT scan in acute abdomen: a case of intestinal intussusception
John Bramis, John Grınıatsos, Ioannis Papaconstantinou, Panagiotis O Michail, Emmanouil Pikoulis, Polytimi Leonardou, Elias Bastounis
PMID: 16676256  Sayfalar 155 - 158

12.
Post-travmatik bronş stenozu: Olgu sunumu
Post-traumatic bronchial stenosis: a case report
Elif Torun, Benan Çağlayan, Sevda Özdoğan, Canan Şenol Dudu, Bülent Arman, Altuğ Koşar
PMID: 16676257  Sayfalar 159 - 163

13.
Kronik ossifiye (kemikleşmiş) semptom vermeyen epidural hematomlu bir çocuk: Nadir bir antite
Asymptomatic chronic ossified epidural hematoma in a child: a rare entity
Kadir Kotil, Mustafa Ali Akçetin
PMID: 16676258  Sayfalar 164 - 166

14.
Hepatik portal vende gaz: Olgu sunumu
Hepatic portal venous gas: a case report
Osman Yüksel, Mustafa Şare, Bülent Salman, Oktay İrkörücü, Tugan Tezcaner, Öge Taşçılar, Nusret Akyürek, Ertan Tatlıcıoğlu
PMID: 16676259  Sayfalar 167 - 169