p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 13 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 13 (4)
Cilt: 13  Sayı: 4 - Ekim 2007
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Sıçanlarda arteriyel oklüzyona bağlı akut mezenterik iskeminin erken tanısında diyagnostik peritoneal lavaj sıvısında pH ve potasyum
pH value and potassium level of diagnostic peritoneal lavage fluid in the early diagnosis of acute mesenteric ischemia secondary to arterial occlusion in rats
Doğan Gönüllü, Yücel Yankol, Ferruh Işıman, Ayşenur Akyıldız İğdem, Osman Yücel, Ferda Nihat Köksoy
PMID: 17978906  Sayfalar 261 - 267

2.
Sildenafil sitrat’ın gastrik mukozayı non-steroid antienflamatuvar ilaçlara bağlı oluşan hasardan korumadaki rolü
The role of sildenafil citrate in the protection of gastric mucosa from nonsteroidal anti-inflammatory drug-induced damage
Bülent Aydınlı, Mehmet İlhan Yıldırgan, Gürkan Öztürk, Sabri Selçuk Atamanalap, Kamil Yalçın Polat, Mahmut Başoğlu, Cemal Gündoğdu, Halis Süleyman, Ahmet Kızıltunç, Nesrin Gürsan, Durkaya Ören
PMID: 17978907  Sayfalar 268 - 273

3.
İskemi reperfüzyon yaralanmasında resveratrol’ün iskelet kası üzerine etkileri
Effects of resveratrol on skeletal muscle in ischemia-reperfusion injury
Nurzat Elmalı, İrfan Esenkaya, Neşe Karadağ, Ferhat Taş, Nevzat Elmalı
PMID: 17978908  Sayfalar 274 - 280

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Ağır kafa travmalı hastalarda beyin omurilik sıvısı ve serum IGF-1 ve IGFBP-3 değerleri
Cerebrospinal fluid and serum levels of insulin-like growth factor-1 and insulin-like growth factor binding protein-3 in patients with severe head injury
Galip Zihni Sanus, Taner Tanrıverdi, Abdurrahman Coşkun, Hakan Hanımoğlu, Merih Is, Mustafa Uzan
PMID: 17978909  Sayfalar 281 - 287

5.
Ultrasonografi eşliğinde serum fizyolojik ile invajinasyon redüksiyonu ve operatif tedavi ile karşılaştırma
Ultrasound guided reduction of intussusception with saline and comparison with operative treatment
Burak Tander, Didem Baskın, Mustafa Candan, Muzaffer Başak, Müjdat Bankoğlu
PMID: 17978910  Sayfalar 288 - 293

6.
Açık göz küresi yaralanmalarında sonuç görme keskinliği üzerine etkisi olan faktörler
The factors affecting visual outcome in open globe injuries
Vuslat Pelitli Gürlü, Haluk Esgin, Ömer Benian, Sait Erda
PMID: 17978911  Sayfalar 294 - 299

7.
Pankreas yaralanmalarında sekiz yıllık deneyimimiz
Our eight years’ clinical experience in pancreatic injuries
Kasım Çağlayan, Neşet Köksal, Ender Onur, Ediz Altınlı, Atilla Çelik, Aziz Sümer, M. Ali Uzun, Yusuf Günerhan
PMID: 17978912  Sayfalar 300 - 306

8.
Yılan zehirlenmelerinin tedavisi: Yirmi bir olgunun incelenmesi
The management of snake envenomation: evaluation of twenty-one snake bite cases
Rüştü Köse
PMID: 17978913  Sayfalar 307 - 312

OLGU SUNUMU
9.
Primer dalak anjiyosarkomuna bağlı spontan dalak rüptürü: Olgu sunumu
Spontaneous spleen rupture due to primary splenic angiosarcoma: a case report
Burhan Mayir, Taner Çolak, Ayhan Dinçkan
PMID: 17978914  Sayfalar 313 - 315

10.
Nonspesifik bulgularla geç dönemde ortaya çıkan lateral karın duvarı hematomu: Olgu sunumu
Late diagnosis of a lateral abdominal wall hematoma presenting with nonspecific findings: report of a case
Özer İlkgül, Sema Özden, Yücel Özsoy, Levent Yoleri, Yamaç Erhan, Hasan Aydede
PMID: 17978915  Sayfalar 316 - 318

11.
Kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası BT’de saptanan difüz serebrovasküler hava embolizmi
Diffuse cerebrovascular air embolism on CT secondary to cardiopulmonary resuscitation
Mehmet H. Atalar, Bilge Öztoprak, Pınar Erdinç, Ünal Özüm
PMID: 17978916  Sayfalar 319 - 321

12.
Spinal iliyak anterior inferior avulsiyon kırığı
Avulsion fracture of the anterior inferior iliac spine
Hakan Atalar, Esin Kayaoğlu, Osman Y. Yavuz, Hakan Selek, İsmail Uraş
PMID: 17978917  Sayfalar 322 - 325