p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 15 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 15 (1)
Cilt: 15  Sayı: 1 - Ocak 2009
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Ardışık yanık ve peritoneal sepsisle oluşturulan iki darbeli travma modelinde, N-asetilsistein tedavisi doku oksidatif stres düzeyini ve uzak organ hasarını azaltır
Tissue oxidative stress level and remote organ injury in two-hit trauma model of sequential burn injury and peritoneal sepsis are attenuated with N-acetylcysteine treatment in rats
Ahmet Gürer, Mehmet Özdoğan, Ali Kağan Gökakın, İsmail Gömceli, Özlem Gülbahar, Ata Türker Arıkök, Hakan Kulaçoğlu, Raci Aydın
PMID: 19130331  Sayfalar 1 - 6

2.
Zeolite kanama durdurucu ajanı, arteriyel yaralanmalarda oluşan kan kaybını azaltmada faydalı mı?
Is the zeolite hemostatic agent beneficial in reducing blood loss during arterial injury?
Mehmet Eryılmaz, Tahir Özer, Öner Menteş, Nurkan Torer, Murat Durusu, Armağan Günal, Ali İhsan Uzar
PMID: 19130332  Sayfalar 7 - 11

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Kritik travma hastalarında mikroalbüminüri ile mekanik ventilasyon süresinin ilişkisi
The association of microalbuminuria and duration of mechanical ventilation in critically ill trauma patients
Azim Honarmand, Mohammadreza Safavi, Keivan Baghery, Ali Momayezi
PMID: 19130333  Sayfalar 12 - 18

4.
Acil laparotomi uygulanan hastaların riske dayalı denetimi ile ilgili olarak POSSUM ve P-POSSUM skorlama sisteminin karşılaştırılması
Comparison of POSSUM and P-POSSUM for risk-adjusted audit of patients undergoing emergency laparotomy
Pavan Kumar, Gabriel Sunil Rodrigues
PMID: 19130334  Sayfalar 19 - 22

5.
Künt abdominal travmanın neden olduğu böbrek yaralanmalarının saptanmasında sonografinin doğruluğu: Prospektif bir çalışma
Accuracy of sonography in detection of renal injuries caused by blunt abdominal trauma: a prospective study
Reza Jalli, Nazafarin Kamalzadeh, Mehrzad Lotfi, Siamak Farahangiz, Mahdi Salehipour
PMID: 19130335  Sayfalar 23 - 27

6.
Nörotravmaya yönelik erken dekompresif kranyektomi: Bir merkezin deneyimi
Early decompressive craniectomy for neurotrauma, an institutional experience
Andrès Mariano Rubiano, Wilson Villarreal, Enrique Jimenez Hakim, Jorge Aristizabal, Fernando Hakim, Juan Carlos Dìez, Germàn Peña, Juan Carlos Puyana
PMID: 19130336  Sayfalar 28 - 38

7.
Beyin ölümü hastalarında aminoasit solüsyonlarına metabolik ve termojenik yanıt
Thermogenic and metabolic response to amino acid solution in brain-dead patients
İlkin Çankayalı, Kubilay Demirağ, Seden Kocabaş, Ali Reşat Moral
PMID: 19130337  Sayfalar 39 - 44

8.
Penetran ince barsak yaralanmalarında ek organ yaralanmasının morbidite ve mortalite üzerine etkisi
Effects of additional intra-abdominal organ injuries in patients with penetrating small bowel trauma on morbidity and mortality
Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Bülent Çitgez, Faruk Yener, İsmail Akgün, Arslan Çoban
PMID: 19130330  Sayfalar 45 - 51

9.
Ağır sekonder peritonitli hastalarda laparostomi
Laparostomy in patients with severe secondary peritonitis
Dogan Gonullu, Ferda Nihat Köksoy, Okan Demiray, Sibel Gurdal Ozkan, Tayfun Yucel, Osman Yucel
PMID: 19130338  Sayfalar 52 - 57

10.
Sünnet derisi, greftlenmesi gereken bütün erkek yanıklı çocuklarda kullanılabilir
Preputial skin can be used in all boys with burns requiring grafting
Ahmet Bülent Dogrul, Özgür Aytaç, Yusuf Alper Kılıç, Ali Konan, Kaya Yorgancı
PMID: 19130339  Sayfalar 58 - 61

11.
Akut kolesistit için erken laparoskopik kolesistektomi
Early laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis
Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, Metin Belviranlı, Celalettin Vatansev, Faruk Aksoy, Şakir Tekin, Adil Kartal
PMID: 19130340  Sayfalar 62 - 66

12.
Klinikte tedavi edilen ürogenital travma hastalarının değerlendirilmesi
Evaluation of patients with urogenital trauma managed in a urology clinic
Cevdet Kaya, Orhan Koca, Senad Kalkan, Metin Öztürk, Abdullah İlktaç, Ihsan M. Karaman
PMID: 19130341  Sayfalar 67 - 70

13.
Travmalı hastaların değerlendirilmesinde akılda tutulması gereken tanı: Diyafram yırtığıq
Diagnosis that should be remembered during evaluation of trauma patients: diaphragmatic rupture
Maruf Şanlı, Ahmet Feridun Işık, Bülent Tunçözgür, Fatih Meteroğlu, Levent Elbeyli
PMID: 19130342  Sayfalar 71 - 76

14.
Apandisit tanısında Ohmann ve Eskelinen skorları ile lökosit sayısı ve ultrasonografi bulgularının değerlendirilmesi
Evaluation of Ohmann and Eskelinen scores, leukocyte count and ultrasonography findings for diagnosis of appendicitis
Gülten Kıyak, Birol Korukluoğlu, Yiğit Özgün, Ali Önder Devay, Ahmet Kuşdemir
PMID: 19130343  Sayfalar 77 - 81

OLGU SUNUMU
15.
Geç dönem saptanan travmatik diyafram yırtığı: İki olgu sunumu
Late-onset traumatic rupture of the diaphragm: two case reports
Muhyittin Temiz, Ahmet Aslan, Güvenç Diner, Elif Canbolant
PMID: 19130344  Sayfalar 82 - 84

16.
Nadir bir gastrointestinal kanama nedeni: Midenin glomus tümörü
Glomus tumor of the stomach: a rare cause of upper gastrointestinal bleeding
Cengiz Tavusbay, Hüdai Genç, Mehmet Hacıyanlı, Özlem Sayın Gür, Neşe Ekinci
PMID: 19130345  Sayfalar 85 - 87

17.
Biliyer askariazisin neden olduğu tıkanma ikteri: Bir akut karın olgusu
Biliary ascaris-induced obstructive jaundice: a case of acute abdomen
Hayrettin Öztürk, Hülya Öztürk, Hatun Duran, Selçuk Otçu
PMID: 19130346  Sayfalar 88 - 90

18.
Kesici ve delici spinal yaralanma: İki olgu sunumu
Penetrating spinal injury: reports of two cases
Nebi Yılmaz, Nejmi Kıymaz, Çiğdem Mumcu
PMID: 19130347  Sayfalar 91 - 94

19.
Geniş kronik subdural hematomun spontan rezolüsyonu: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Spontaneous resolution of a large chronic subdural hematoma: a case report and review of the literature
Ethem Göksu, Mahmut Akyüz, Tanju Uçar, Saim Kazan
PMID: 19130348  Sayfalar 95 - 98

20.
Yenidoğanda travmatik distal humerus epifiz ayrılmasının tanı ve tedavisi: Olgu sunumu
Detection and treatment of traumatic separation of the distal humeral epiphysis in a neonate: a case report
Yetkin Söyüncü, Can Çevikol, Seçgin Söyüncü, Aydın Yıldırım, Feyyaz Akyıldız
PMID: 19130349  Sayfalar 99 - 102