p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 15 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 15 (3)
Cilt: 15  Sayı: 3 - Mayıs 2009
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Sıçanlarda farklı uzunluk ve farklı yerleşimdeki karın orta hat kesilerinin yara ayrışmasına etkisi
The effect of different lengths and placements of median laparotomy incision on wound dehiscence in the rat
Turkay Kırdak, Erdal Uysal, Nusret Korun
PMID: 19562539  Sayfalar 205 - 209

KLINIK ÇALIŞMA
2.
Acil Tıp Anabilim Dalı’nda konsültasyon sisteminin işleyişi ve etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of the process and effectiveness of consultation system in the Department of Emergency Medicine
Zeynep Karakaya, Yüksel Gökel, Ayça Açıkalın, Olcay Karakaya
PMID: 19562540  Sayfalar 210 - 216

3.
Akut mezenterik tıkanmada mortaliteyi etkileyen faktörler
Factors affecting mortality in acute mesenteric obstruction
Ali Aktekin, Seyfi Emir, Abdullah Sağlam
PMID: 19562541  Sayfalar 217 - 221

4.
Özofagus yabancı cisimleri: 188 olgunun analizi
Esophageal foreign bodies: analysis of 188 cases
Atila Türkyılmaz, Yener Aydın, Ömer Yılmaz, Şahin Aslan, Atilla Eroğlu, Nurettin Karaoğlanoğlu
PMID: 19562542  Sayfalar 222 - 227

5.
Travmatik ekstrakraniyal karotiko-juguler fistüller
Traumatic extracranial carotico-juguler fistulation
Haydar Yaşa, Orhan Gökalp, Tevfik Güneş, Haluk Recai Ünalp, Tayfun Adanır, Ufuk Yetkin, Cengiz Özbek, Ali Gürbüz
PMID: 19562543  Sayfalar 228 - 231

6.
Penetran kolon yaralanmalarında morbiditeye etkili bağımsız risk faktörleri
Independent risk factors of morbidity in penetrating colon injuries
Sadullah GİRGİN, Ercan Gedik, Ersin Uysal, İbrahim Halil Taçyıldız
PMID: 19562544  Sayfalar 232 - 238

7.
Tehlikelerle karşılaşan sağlık personeli: Türkiyenin güney kent merkezlerinden deneyimler
Dangers faced by emergency staff: experience in urban centers in southern Turkey
Betul Gulalp, Ozgur Karcioglu, Zikret Koseoglu, Azade Sari
PMID: 19562545  Sayfalar 239 - 242

8.
Açık tibia kırıkları nasıl tedavi edilmelidir? İntramedüller çivileme ve biyolojik plaklama arasında kıyaslamalı geriye dönük çalışma
How should open tibia fractures be treated? A retrospective comparative study between intramedullary nailing and biologic plating
Cemil Kayalı, Haluk Ağuş, Ahmet Eren, Serkan Özlük
PMID: 19562546  Sayfalar 243 - 248

9.
Radius başı kırıklarında açık redüksiyon ve internal tespit uygulamaları
Open reduction and internal fixation of radial head fractures
Yüksel Özkan, Alpaslan Öztürk, Recai Mehmet Özdemir, Serkan Aykut, Nazan Yalçın
PMID: 19562547  Sayfalar 249 - 255

10.
İntramedüller çivileme uygulanan erişkin femur diafiz kırıklı olgularda ekstremite uzunluk eşitsizliği
Leg length discrepancies in adult femoral shaft fractures treated with intramedullary nailing
Levent Karapınar, Ahmet Kaya, Hasan Öztürk, Taşkın Altay, Cemil Kayalı
PMID: 19562548  Sayfalar 256 - 261

11.
Maksillofasyal kırıkların epidemiyolojisi ve tedavisi üzerine retrospektif bir çalışma
A retrospective study on the epidemiology and treatment of maxillofacial fractures
Özay Özkaya, Gürsel Turgut, Mahmut Ulvi Kayalı, Kemal Uğurlu, İsmail Kuran, Lütfü Baş
PMID: 19562549  Sayfalar 262 - 266

12.
Adölesan dönemdeki tip I kapitellum kırıklarının tedavisi
Treatment of type I capitellar fractures in adolescents
Ahmet Kaya, Taşkın Altay, Levent Karapınar, Hasan Öztürk, Fatih Sürenkök
PMID: 19562550  Sayfalar 267 - 270

13.
Arka segment tutulumlu ciddi göz travmalarında prognostik faktörler
Prognostic factors in severely traumatized eyes with posterior segment involvement
Yaprak Banu Unver, Nur Acar, Ziya Kapran, Tuğrul Altan
PMID: 19562551  Sayfalar 271 - 276

14.
Diyarbakır’da çocukluk çağında damdan düşmeler: Klinik çalışma ile desteklenmiş bir anket çalışması
Falls from height in childhood in Diyarbakır province: a questionnaire study combined with clinical data
Aslan Guzel, Ali Ceylan, Mehmet Tatlı, Mehmet Başoğul, Nuri Özer, Recep Kahraman, Tarık Salcan, Ömer Satıcı, Mehmet Emin Kurt, Ersen İlçin, Perran Tokgöz
PMID: 19562552  Sayfalar 277 - 284

15.
Adli olgularda anatomik ve fizyolojik travma skorlama sistemlerinin rolü
Role of anatomic and physiologic trauma scoring systems in forensic cases
Mehmet Eryılmaz, Murat Durusu, Gürol Cantürk, M. Öner Menteş, M. Tahir Özer, Erdem Çevik, Nurkan Törer, Ali Avcı, Ümit Kaldırım
PMID: 19562553  Sayfalar 285 - 292

OLGU SUNUMU
16.
Sigmoid divertiküllerin eşzamanlı delinmesi: Nadir bir olgu sunumu
Synchronous perforation of sigmoid diverticulae - a rare presentation
Syed Imran Hussain Andrabi, Muhammad Usman Latif, Jawad Ahmad, Arshad Hussain Malik, Ahmed A S El-hakeem
PMID: 19562554  Sayfalar 293 - 294

17.
Mide ve safrakesesi perforasyonuna neden olan, kestane fişeğine bağlı şarapnel yaralanması
Shrapnel injury due to a firecracker causing gastric and gallbladder perforation
Dipesh D Duttaroy, Jitendra Jagtap, Ujjwal Bansal
PMID: 19562555  Sayfalar 295 - 297

18.
Klavikula kırığı internal fiksasyonu sonrasında K-telinin atipik migrasyonu: Olgu sunumu
Unusual migration of K-wire following fixation of clavicle fracture: a case report
Murat BEZER, Nuri AYDIN, Bülent EROL, Tunç LAÇiN, Osman GÜVEN
PMID: 19562556  Sayfalar 298 - 300

19.
Askariasise bağlı intestinal tıkanma için tedavi algoritması: Olgu sunumu ve literatür taraması
Management algorithm for intestinal obstruction due to ascariasis: a case report and review of the literature
Ashraf F Hefny, Yousif A Saadeldin, Fikri M Abu-zidan
PMID: 19562557  Sayfalar 301 - 305

20.
Çok dar pediküllü bir subtotal kulak amputasyonu: Olgu sunumu ve literatür taraması
Subtotal ear amputation with a very narrow pedicle: a case report and review of the literature
Derya Özçelik, Toygar Ünveren, Gaye Toplu
PMID: 19562558  Sayfalar 306 - 310