p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 18 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 18 (6)
Cilt: 18  Sayı: 6 - Kasım 2012
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Sıçan Omurilik Yaralanma Modelinde Aged Garlic Extract’ın Etkileri
Effects of the aged garlic extract in spinal cord injury in the rat
Berker Cemil, Emre Cemal Gokce, Husamettin Erdamar, Ayca Karabork, Ozlem Onur, Aylin Heper Okcu, Ramazan Yigitoglu, Bulent Erdogan
PMID: 23588902  doi: 10.5505/tjtes.2012.84829  Sayfalar 463 - 468

KLINIK ÇALIŞMA
2.
Kafa travması ile acil servise getirilen çocuklarda sonuç öngörüsü: FOUR skoru ve GKS karşılaştırılması
Predicting the outcome of children with head trauma: Comparison of FOUR score and GCS
Fatih Büyükcam, Ural Kaya, Muhamed Evvah Karakılıç, Umut Yücel Çavuş, Feruza Turan Sönmez, Öner Odabaş
PMID: 23588903  doi: 10.5505/tjtes.2012.23169  Sayfalar 469 - 473

3.
Clinical value of Leukocyte counts in evaluation of patients with suspected appendicitis in emergency department
Mohammad Zikrullah Tamanna, Uzma Eram, Turki Mohsen Al Harbi, Saleh Awad Alrashdi, Shafkat Ullah Khateeb, Saleem Ahmed Aladhrain, Abdul Muthalib Hussain
PMID: 23588904  doi: 10.5505/tjtes.2012.83652  Sayfalar 474 - 478

4.
Does preservation of active range of motion after acute elbow injury rule out the need for the radiography?
Hassan Amiri, Samad Shams Vahdati, Sanaz Fekri, Shayan Abdollah Zadegan, Hamid Shokoohi, Vafa Rahimi-movaghar
PMID: 23588905  doi: 10.5505/tjtes.2012.26790  Sayfalar 479 - 482

5.
The Natural Logarithm Transforms the Abbreviated Injury Scale That Improves Accuracy Scoring
Xu Wang, Xiaoming Gu, Zhiliang Zhang, Fang Qiu, Keming Zhang
PMID: 23588906  doi: 10.5505/tjtes.2012.08522  Sayfalar 483 - 489

6.
Major Thoracic Vessels and Cardiac Trauma: Case Series from a centre in a developing country
Saulat H Fatimi, Hashim M Hanif, Anum Awais, Ghina Shamsi, Marium Muzaffar
PMID: 23588907  doi: 10.5505/tjtes.2012.39225  Sayfalar 490 - 494

7.
Tibia alt uç büyüme plağı yaralanmalarında klinik ve radyolojik sonuçlar
Clinical and radiological results in distal tibial physeal injuries
Mustafa Can Taşkıran, Ali Turgut, Önder Kalenderer, Haluk Ağuş
PMID: 23588908  doi: 10.5505/tjtes.2012.46548  Sayfalar 495 - 500

8.
İzole kafa travmalı olgularda enfeksiyon: risk etkenleri ve tedavi maliyeti üzerine etkisi
Infection in the patients with isolated head injury: risk factors and the impact on treatment cost
Alp Arslan, Barış Birgili, Ahmet Tolgay Akıncı, Osman Şimşek, Cumhur Kılınçer
PMID: 23588909  doi: 10.5505/tjtes.2012.06791  Sayfalar 501 - 506

9.
Nekrotizan fasiit: Tanı, Tedavi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Necrotizing fasciitis: Diagnosis Treatment and Review of the Literature
Haluk Vayvada, Cenk Demirdöver, Adnan Menderes, Can Karaca
PMID: 23588910  doi: 10.5505/tjtes.2012.97523  Sayfalar 507 - 513

10.
Onbeş Yillik Çocuk Yanik Hastalarinin Değerlendirilmesi
An Evaluation Of Pediatric Burn Patieints a Fifteen-Years Period
Recep Tekin, İlyas Yolbaş, Cafferi Tayyar Selçuk, Ali Güneş, Ayhan Özhasanekler, Mustafa Aldemir
PMID: 23588911  doi: 10.5505/tjtes.2012.75031  Sayfalar 514 - 518

11.
İstemli seksüel aktivite sırasında oluşan seksüel yaralanmalar
Sexual injuries during consensual sexual activity
Aysun Savaş, Ozan Efesoy, Filiz Çayan, Selahittin Çayan
PMID: 23588912  doi: 10.5505/tjtes.2012.47347  Sayfalar 519 - 523

OLGU SUNUMU
12.
Çoklu Yaralanma Sonrası Akut Epidural Hematom Gelişen Çocuk Hastada Hematomun Spontan Hızlı Rezolüsyonu ve Tekrar Oluşumu
Re-Formation of Acute Parietal Epidural Hematoma Fallowing Rapid Spontaneous Resolution in a Multitraumatic Child: A Case Report
Mehmet Bülent Önal, Erdinç Civelek, Atilla Kırcelli, Hakan Yakupoğlu, Tuna Albayrak
PMID: 23588913  doi: 10.5505/tjtes.2012.91129  Sayfalar 524 - 526

13.
Urgent endovascular treatment of iatrogenic subclavian artery rupture: report of three cases.
Polytimi Leonardou, Paris Pappas
PMID: 23588914  doi: 10.5505/tjtes.2012.50374  Sayfalar 527 - 530

14.
Unexpected multiple intra-abdominal injuries after projectile fragmentation: report of three cases
Aytekin Ünlü, Aytekin Ünlü, Patrizio Petrone, Tamer Karsidag, Juan A. Asensio
PMID: 23588915  doi: 10.5505/tjtes.2012.48569  Sayfalar 531 - 534

15.
Travmatik pulmoner psödokist: 2 olgu sunumu
Traumatic pulmonary pseudocyst: 2 case report
Mesut Erbaş, Sami Karapolat, Suat Gezer, Gülbin Sezen, Hakan Ateş
PMID: 23588916  doi: 10.5505/tjtes.2012.10734  Sayfalar 535 - 538

16.
İzole Krikoid Kartilaj Fraktürüne Konservatif Yaklaşım
Conservative approach to the isolated cricoid cartilage fracture
Fikret Çınar, Cenk Evren, Mehmet Birol Uğur, Serkan Çorakçı, Cemile Zuhal Erdem
PMID: 23588917  doi: 10.5505/tjtes.2012.40326  Sayfalar 539 - 541

17.
Balistik yaralanmaya bağlı karotiko-juguler fistül
Carotico-jugular fistula following a ballistic injury
Recep Oktay Peker, Mustafa Etli, Ulaş Sağlam, Zafer Erk, Tülay Tunçer Peker, Mehmet Özaydın, Ahmet Yeşildağ
PMID: 23588918  doi: 10.5505/tjtes.2012.02603  Sayfalar 542 - 544

KISA RAPOR
18.
The submental endotracheal intubation as an alternative to tracheostomy in selected cases of the facial fracture: literature review and technique report.
Joel Motta Junior, Leando Eduardo Klüppel, Cecilia Luiz Pereira Stabile, Glaykon Alex Vitti Stabile
PMID: 23588919  doi: 10.5505/tjtes.2012.43403  Sayfalar 545 - 548